Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Prihláška

Elektronická prihláška na štúdium  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete akceptuje VŠM do odvolania  prihlášku na štúdium aj doklady o predchádzajúcom vzdelaní zaslané mailom.  Elektronickú prihlášku  vytlačte, podpíšte a prefotenú/ prescanovanú  zašlite spolu s dokladom o úhrade zápisného na adresu info@vsm.sk Pre programy v anglickom jazyku je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s oficiálnými dokladmi o predchádzajúcom vzdelaní a výsledkami jazykového testu aj poštou na adresu školy. Prihlášky je možné podávať priebežne.

 
elektronická prihláška


 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.