O škole / Novinky

25. slávnostná promócia Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle

V piatok 29.6.2018 sa v bratislavskom Istropolise konala v poradí jubilejná 25. slávnostná promócia na počesť absolventov Vysokej školy manažmentu (VŠM) a City University of Seattle. Takmer 200 absolventov a ich rodinných príslušníkov zaplnili hlavnú divadelnú sálu. Promóciu viedla prorektorka pre pedagogické záležitosti Denisa Hackett, PhD., MBA, ktorá privítala na pódiu rektorku VŠM prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD., predsedu Správnej rady VŠM Ing. Jána Rebra, PhD., MBA, Lauru Williamson, MEAE, MBA, EdD, Associate Dean and Professor, School of Management City University of Seattle a ďalších významných hostí zo Slovenska a zahraničia. Bohatý program spojený so slávnostnou ceremóniou vrátane speváckych vstupov sa niesol v oslavnej atmosfére, ktorá vyvrcholila veľkým potleskom a vyhadzovaním promočných čiapok absolventov. Všetkým absolventom prajeme, aby sa im v živote darilo, aby zúročili nadoíbudnuté vedomosti v praxi a aby nikdy nezabudli na svoju "alma mater". Veľa šťastia absolventi VŠM/CityU!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava