Uchádzači / Úvod

Externé štúdium

Pre koho je štúdium určené

Externá víkendová forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorým pracovné vyťaženie, starostlivosť o rodinu, športová reprezentácia, či iné povinnosti neumožňujú navštevovať štúdium dennou formou. Víkendová forma je tiež vhodná aj pre tých záujemcov, ktorí zanechali alebo neukončili štúdium na inej vysokej škole s určitým počtom kreditov a mali by záujem štúdium dokončiť. Pre týchto študentov VŠM uskutoční evaluáciu ich predošlého štúdia, realizuje prenos kreditov a navrhne študijný plán na ukončenie štúdia. Študenti víkendového štúdia, ktorí sú vo väčšine prípadov zamestnaní na plný pracovný úväzok, študujú individuálne a plnia úlohy stanovené v študijnom pláne.
 

Ako štúdium prebieha

Študenti absolvujú štúdium počas šiestich sobôt každý trimester štúdia. Počas sobotného sústredenia absolvujú študenti spravidla 10 akademických hodín výučby rozdelených medzi 3 predmety (za 1 akademický rok študent absolvuje celkom 9 predmetov). To znamená, že študent externého sobotného štúdia absolvuje z každého predmetu študijného programu 40% obsahu počas sobotných sústredení a zvyšných 60% obsahu samoštúdiom, prípadne konzultáciami.

Študijný program – podnikový manažment

Záujemcovia môžu študovať externou víkendovou formou bakalárske alebo magisterské štúdium podnikového manažmentu. Výučba je zabezpečená kvalifikovanými slovenskými vyučujúcimi, z ktorých majú mnohí bohaté medzinárodné skúsenosti. Zvolený študijný program je podporený domácimi zdrojmi študijnej literatúry, bežne dostupnej na slovenskom trhu a referenčnými zdrojmi v elektronickej forme na internete. V rámci bakalárskeho štúdia po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku, pozostávajúcu z obhajoby bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. V rámci magisterského štúdia po dosiahnutí 120 kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu skúšku pozostávajúcu z ústnej skúšky z dvoch profilových oblastí a obhajoby diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi magisterský diplom v podnikovom manažmente.

 

Mám záujem o ďalšie informácie:

Vaše meno:
Tel. číslo:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava