O škole / Novinky

Článok prof. Ing. Menbere Workie Tiruneha, PhD.

28.3.2017 --- Hospodárske noviny vo svojom utorkovom vydaní priniesli článok prof. Ing. Menbere Workie Tiruneha, PhD. s názvom "Prečo je verejný dlh strašiakom". V texte profesor Workie prináša pohľady na verejný dlh a jeho uržateľnosť. Ako píše prof. Workie: "V súvislosti s verejným dlhom sa vynárajú mnohé otázky, najmä ohľadne implikácií jeho nárastu pre ekonomiku. V zásade má štát dva spôsoby získavania dodatočných finančných prostriedkov – prostredníctvom zvýšenia daní alebo prostredníctvom zvýšenia dlhu." Neskrátenú verziu článku prinášame TU.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava