O škole / Orgány akademickej samosprávy

Akademickí funkcionári VŠM

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka VŠM

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
poverená prorektorka pre vedu, výskum a rozvoj

Denisa Hackett, PhD., MBA
prorektorka pre pedagogické záležitosti

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava