Online Centrum / Proktorské centrum

Proktorské centrum

Proktorské centrum začalo fungovať v januári 2007. Jeho hlavným účelom je koordinácia testovania online študentov CU/VŠM v mieste ich registrácie, aj keď navštevujú kurz s inštruktorom, ktorý má sídlo na inom mieste. Napríklad online študenti zaregistrovaní v Bratislave môžu absolvovať všetky svoje testy na CU/VŠM Bratislava aj napriek tomu, že ich inštruktor vyučuje kurz z Trenčína (a naopak).

Proktorské centrum je riadené dvoma proktormi, ktorí zaručujú, že postupy pri testovaní sa riadia politikou CU/VŠM, ako aj pokynmi inštruktorov. Proktorské centrum v Trenčíne koordinuje Ing. Silvia Rebrová, PhD., MBA a v Bratislave Mgr. Jaroslava Korpová.

Bratislava

Trenčín

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava