Online Centrum / Proktorské centrum

Bratislava - Proktorské Centrum

Rozvrh (Zima 2019)

Priebežné testy: streda 06.02., štvrtok 07.02. a piatok 15.02. 2019, od 16.00 do 20.00

Záverečné testy: streda 13.03. a štvrtok 14.03. 2019, od 16.00 do 20.00

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava