Online Centrum / Proktorské centrum

Bratislava - Proktorské Centrum

Bratislavské Proktor. Centrum slúži len študentom registrovaným v Bratislave, ktorí študujú predmet pod vedením trenčianskeho vyučujúceho.

KOORDINÁTORKA PROKTOR. CENTRA V BRATISLAVE: Valéria Medárová, PhD., MBA

OTVÁRACIE DNI/HODINY PROKTOR. CENTRA V ZIMNOM TRIMESTRI 2018:

PRIEBEŽNÉ SKÚŠKY:

streda, 7. február, 16:00 – 20:00, iba bratislavská pobočka

štvrtok, 8. február, 16:00 – 20:00, obe pobočky

štvrtok, 15. február, 16:00 – 20:00, obe pobočky

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:

streda, 14. marec, 16:00 – 20:00, iba bratislavská pobočka

štvrtok, 15. marec, 16:00 - 20:00, obe pobočky

MIESTNOSŤ KONANIA TESTOV: bude oznámená vopred na výveskách v budove školy

PODMIENKY PÍSANIA TESTOV V PROKTOR. CENTRE:
- študovať predmet, ktorý vedie vyučujúci z Trenčína
- požiadať vyučujúceho o možnosť písať testy v Proktor. Centre do konca 3. akadem. týždňa,  t.j. do 26. januára (email, BB)
- akceptovať deň a čas testu stanovený vyučujúcim

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava