Online Centrum / Proktorské centrum

Bratislava - Proktorské Centrum

Bratislavské Proktor. Centrum slúži len študentom registrovaným v Bratislave, ktorí študujú predmet pod vedením trenčianskeho vyučujúceho.

KOORDINÁTORKA PROKTOR. CENTRA V BRATISLAVE: Valéria Medárová, PhD., MBA

OTVÁRACIE DNI/HODINY BRATISLAVSKÉHO PROKTOR. CENTRA V ZIMNOM TRIMESTRI 2016/2017:

PRIEBEŽNÉ SKÚŠKY:

štvrtok, 9. február, 16:00 – 20:00, obe pobočky

piatok, 10. február, 16:00 – 20:00, obe pobočky

piatok, 17. február, 16:00 – 20:00, obe pobočky

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:
streda, 15. marec, 16:00 - 20:00, len bratislavská pobočka

štvrtok, 16. marec, 16:00 – 20:00, obe pobočky

piatok, 17. marec, 16:00 – 20:00, obe pobočky

MIESTNOSŤ KONANIA TESTOV: bude oznámená vopred na výveskách v budove školy

PODMIENKY PÍSANIA TESTOV V PROKTOR. CENTRE:
- študovať predmet, ktorý vedie vyučujúci z Trenčína
- požiadať vyučujúceho o možnosť písať testy v Proktor. Centre do konca 3. akadem. týždňa,  t.j. do 27. januára(email, BB)
- akceptovať deň a čas testu stanovený vyučujúcim

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava