Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčín - Proktorské Centrum

Rozvrh (Zima 2019)

Priebežné testy: štvrtok 07.02. a 14.02. 2019, od 15.00 do 18.00

Záverečné testy: streda 13.03. a štvrtok 14.03. 2019, od 15.00 do 18.00

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava