Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčín - Proktorské Centrum

Rozvrh (Jar 2019)

Priebežné testy: 02. a 03. máj 2019 (štvrtok a piatok, 5. týždeň), od 16.00 do 20.00

Záverečné testy: 05., 06. a 07. jún 2019 (streda, štvrtok a piatok, 10. týždeň) , od 16.00 do 20.00

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava