Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčín - Proktorské Centrum

ROZVRH (JESEŇ 2019)

Priebežné skúšky

30.10.2019 (streda, 5. týždeň), od 16.00 do 19.00

07.11.2019 (štvrtok, 6. týždeň), od 16.00 do 19.00

Záverečné skúšky

04. a 06.12.2019 (streda a piatok, 10. týždeň), od 16.00 do 19.00

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava