Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčín - Proktorské Centrum

ROZVRH (ZIMA 2020)

Nariadením rektorky VŠM, zo dňa 09.03.2020, sa v súvislosti so šírením koronavírusu rušia všetky vypísané termíny proktorského centra.

Záverečné skúšky

11., 12. a 13.03.2020 (streda, štvrtok a piatok, 10. týždeň), od 16.00 do 19.00

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava