Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčín - Proktorské Centrum

Trenčianske Proktor. Centrum slúži len študentom registrovaným v Trenčíne, ktorí študujú predmet pod vedením bratislavského vyučujúceho.

KOORDINÁTORKA PROKTOR. CENTRA V TRENČÍNE: Martina Kročitá, MBA

OTVÁRACIE DNI/HODINY PROKTOR. CENTRA V LETNOM TRIMESTRI 2017/2018:

PRIEBEŽNÉ SKÚŠKY 6-týždňové predmety:

štvrtok, 20. júl, 16:00 – 20:00, obe pobočky

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 6-týždňové predmety a PRIEBEŽNÉ SKÚŠKY 10-týždňové predmety:

štvrtok, 10. august, 16:00 – 20:00, obe pobočky

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 10-týždňové predmety:

štvrtok, 7. september, 16:00 - 20:00, obe pobočky

MIESTNOSŤ KONANIA TESTOV: bude oznámená vopred na výveskách v budove školy

PODMIENKY PÍSANIA TESTOV V PROKTOR. CENTRE:
- študovať predmet, ktorý vedie vyučujúci z Bratislavy
- požiadať vyučujúceho o možnosť písať testy v Proktor. Centre do konca 2. akadem. týždňa , t.j. do 14. júla (email, BB)
- akceptovať deň a čas testu stanovený vyučujúcim

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava