Online Centrum / Proktorské centrum

Trenčianske Proktor. Centrum

Trenčianske Proktor. Centrum slúži len študentom registrovaným v Trenčíne, ktorí študujú predmet pod vedením bratislavského vyučujúceho.

KOORDINÁTORKA PROKTOR. CENTRA V TRENČÍNE: Martina Kročitá, MBA

OTVÁRACIE DNI/HODINY PROKTOR. CENTRA V JARNOM TRIMESTRI 2018:

PRIEBEŽNÉ SKÚŠKY:

streda, 2. máj, 16:00 – 20:00, iba bratislavská pobočka

štvrtok, 3. máj, 16:00 – 20:00, obe pobočky

štvrtok, 10. máj, 16:00 – 20:00, obe pobočky

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:

streda, 6. jún, 16:00 – 20:00, iba bratislavská pobočka

štvrtok, 7. jún, 16:00 - 20:00, obe pobočky

piatok, 8. jún, 16:00 - 20:00, iba trenčianska pobočka

MIESTNOSŤ KONANIA TESTOV: bude oznámená vopred na výveskách v budove školy

PODMIENKY PÍSANIA TESTOV V PROKTOR. CENTRE:
- študovať predmet, ktorý vedie vyučujúci z Bratislavy
- požiadať vyučujúceho o možnosť písať testy v Proktor. Centre do konca 3. akadem. týždňa , t.j. do 20. apríla (email, BB)
- akceptovať deň a čas testu stanovený vyučujúcim

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava