Uchádzači / Štúdium v slovenčine

Predmety rigoróznej skúšky

I. Makro-mikroekonómia a financie

II. Medzinárodné prostredie a marketing

III. Manažment podnikov a zvyšovanie ich efektívnosti

Uchádzačovi sú určené dva predmety podľa témy rigoróznej práce.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava