O škole / Novinky

Ďalší študenti VŠM / CityU v zozname „Top 10% CAPSIM Business Simulation“ [video]

S radosťou si dovoľujeme oznámiť, že ďalšie naše tri študentské tímy sa umiestnili vo svetovom rebríčku „Top 10%“ CAPSIM simulačnej hry - vo svetovej súťaži študentských tímov používajúcich Capsim Foundation. Študentské tímy sa zúčastnili simulácie v rámci predmetu „Business Strategy“ pod vedením Jima Marchbanka, M.B.A. V súčasnosti je do CAPSIM simulácie zapojených viac ako 1500 študentských tímov z celého sveta. Jim Marchbank k umiestneniu našich študentov povedal: „V posledných kolách išlo o skutočný boj študentských tímov o umiestnenie sa v svetovej top 10% špičke. Zručnosti a skúsenosti, ktoré študenti nadobudli v rámci zapojenia sa do simulačnej biznis hry im budú vysoko nápomocné pri budovaní ich profesionálnej kariéry.“

Naša gratulácia patrí top študentskému tímu v zložení Fabianek, Gallová, Jurzyca a Varga. Tento tím skončil s celkovým skóre 99% zo všetkých zapojených študentských tímov sveta. Druhý a tretí študentský tím VŠM / CityU sa tiež umiestnil v top 10%. Druhý tím reprezentovali študenti Belák, Lorincová, Repík a Stupáková a náš tretí najúspešnejší študentský tím bol v zložení Galasová a Pencencová.

CAPSIM Business Simulation – v jednej z najrozšírenejších a najpoužívanejších biznis simulácií na svete je v súčasnosti zapojených viac ako 200,000 študentov z viac ako 500 univerzít z celého sveta. Medzi zapojenými univerzitami nechýbajú ani top univerzity ako Harvard Business School alebo Stanford University. VŠM / CityU of Seattle zakomponovala CAPSIM do svojich bakalárskych a MBA študijných programov v školskom roku 2009/2010. 

 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava