Študenti / Mobilitné programy

Počas študijného pobytu

Pred vycestovaním Počas študijného pobytu

Po ukončení študijného pobytu

FAQ

Počas študijného pobytu:

Po príchode na hostiteľskú univerzitu študent pošle Erasmus koordinátorovi:

  • CONFIRMATION OF BEGINNING potvrdené na hostiteľskej škole - najneskôr do 7 dní
  • LEARNING AGREEMENT - CHANGES (2. časť) - strana 2 – na opätovné schválenie len v prípade, že vo výbere predmetov boli robené zmeny voči plánu - najneskôr do 5 týždňov od začiatku výučby študenta na hostiteľskej škole
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava