Ďalší študenti VŠM / CityU v zozname „Top 10% CAPSIM Business Simulation“ [video]

S radosťou si dovoľujeme oznámiť, že ďalšie naše tri študentské tímy sa umiestnili vo svetovom rebríčku „Top 10%“ CAPSIM simulačnej hry - vo svetovej súťaži študentských tímov používajúcich Capsim Foundation.


Rozvoj "Green manažmentu" na VŠM

Slovenská rada pre zelené budovy oslovila Vysokú školu manažmentu s ponukou spolupráce v rámci Green manažmentu.


Čo o nás povedali študenti [video]

Zachytili sme ich v kaviarni počas prestávky posrkávajúc kávu. Spýtali sme sa ich, či by boli ochotní, len tak bez prípravy, podeliť sa s nami o ich dojmoch, skúsenostiach a pocitoch zo štúdia na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle.


Čo sa stane, ak spojíme mozog s internetom

Rozhovor s profesorom VŠM Jozefom Kelemenom, odborníkom na informatiku, umelú inteligenciu a robotiku


Globálne partnerstvo CityU a Starbucks

City University of Seattle a Starbucks Coffee vytvorili partnerstvo pre poskytovanie vzdelávacích programov partnerov globálnej siete Starbucks. Spolupráca spočíva v exkluzívnej ponuke vzdelávania, transferu kreditov a cenových zvýhodnení pre partnerov spoločnosti Starbucks a ich rodinných príslušníkov.


Výhercovia vedomostnej súťaže „Súťažte s nami“

1. CENA štipendium v hodnote 50 % ceny prvého ročníka: Viera Jurášková, Prešov


Z konferencie "Manažment v 21. storočí"

V priestoroch VŠM v Bratislave sa 19. apríla uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tématickým zameraním na dopravu a logistiku.


Best student´s paper

Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnilo vyhodnotenie najlepších študentských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred vynikajúcim obecenstvom tvoreným učiteľmi a študentmi školy.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava