Študentský časopis

Milí študenti! Je nám potešením predstaviť Vám nový študentský časopis Vysokej školy manažmentu/City University of Seattle, ktorého editorom je práve jeden z Vás, náš BSBA študent Jozef Patrnčiak. Ďakujeme mu za jeho skvelú iniciatívu a námahu a dúfame, že časopis bude mať veľký úspech aj vďaka Vám ako čitateľom. Nový časopis nájdete tu: http://www.vsm.sk/files/city-journal_web.pdf


Národné Dni Kariéry 2012

Vytlač si svoj životopis a príď naštartovať svoju profesionálnu kariéru do Incheby. Už 8.-9.3.2012 sa v Bratislave uskutoční 17. Ročník najväčšieho pracovného veľtrhu pre študentov a absolventov VŠ na Slovensku.


Slovak-American Foundation Presents Fall 2011 Program Participants

The Slovak-American Foundation introduces the inaugural round program participants and calls for applications with the deadline of April 15, 2012.


Štipendium veľvyslanca Petra Buriana pre rómskeho študenta

Vďaka iniciatíve veľvyslanca Petra Buriana a úsiliu honorárnych konzulov Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických vzniklo štipendium pre rómskych študentov s cieľom podporiť ich snahu o získanie vysokoškolského vzdelania v oblasti manažmentu. Toto štipendium je určené pre všetkých rómskych študentov pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín na Slovensku, ktorí spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti o štipendium požiadať. Každý uchádzač o získanie štipendia bude musieť následne zaslať špecifické dokumenty zamerané na excelentné študijné výsledky, jeho charakter a potenciál využiť dosiahnuté vzdelanie tak, aby pozitívne ovplyvnilo jeho budúcnosť. Štipendium bude na začiatku podporovať jedného študenta počas troch rokov za účelom ukončenia bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Business Management na Vysokej škole manažmentu (School of Management - City University of Seattle) v Trenčíne.


Slávnostné otvorenie súťaže Euromanager GMC

Dňa 2.2.2012 sa v podvečerných hodinách v reštauračných priestoroch Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle v Bratislave uskutočnilo slávnostné zahájenie súťaže Global Management Challenge, ktorej sa Vysoká škola Manažmentu stala hlavným partnerom a spoluorganizátorom pre slovenské národné kolo.


Office 365 - predstavenie a praktické skúsenosti

Dňa 14.2.2012 organizuje Združenie IT profesionálov WUG (Windows User Group) prednášku Office 365 v budove VŠM v Trenčine. Pre záujemcov bližšie informacie www.wug.sk


Rozhovor s profesorom Jozefom Kelemenom v prílohe denníka SME

Denník SME vo svojej prílohe "TV OKO" priniesol rozhovor s Prof. RNDr. Jozefom Kelemenom, DrSc., garantom študijných programov znalostného manažmentu na VŠM na tému Umelá inteligencia.


Prezentácia študentských podnikateľských projektov

Dňa 7. Decembra 2011 sa u nás na Vysokej škole manažmentu/City University of Seattle konala prezentácia študentských podnikateľských projektov v oblasti eCommerce.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava