Učitelia / Katedry

Katedry

Katedra anglického jazyka

Katedra anglického jazyka zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch anglický jazyk. 

Katedra ekonómie a financií

Katedra ekonómie a financií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodná ekonómia, základy účtovníctva, finančné účtovníctvo, účtovníctvo pre manažérov, nákladové účtovníctvo, podnikové hospodárstvo, financovanie organizácií a daňová politika. 

Katedra matematiky a štatistiky

Katedra matematiky a štatistiky zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do štatistiky, interpretácia štatistiky a dát, matematika, modelovanie a analýza rozhodovania a kvantitatívne metódy pre manažérov. 

Katedra informačných technológií

Katedra informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: princípy spracovania informácií, databázový manažment, informačné systémy, úvod do programovania, metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn Web stránok, počítačové spracovanie poznatkov, manažérske informačné systémy, znalostné systémy, znalostné inžinierstvo, e-commerce a e-business, znalostný manažment a získavanie poznatkov z databáz. 

Katedra manažmentu

Katedra riadenia a obchodu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do manažmentu, riadenie organizácií, riadenie ľudských zdrojov, projektový manažment, operačný manažment, komplexné riadenie kvality, manažment zmeny a strategický manažment, medzinárodný obchod. 

Katedra marketingu a komunikácie

Katedra marketingu a komunikácie zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: marketing, komunikácia v organizácii, verbálna komunikácia pre manažérov, globálny marketing, public relations, a manažérska komunikácia a metodológia výskumu. 

Katedra spoločenských a humanitných vied

Katedra spoločenských a humanitných vied zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: Európska únia, medzinárodné právo, pracovné právo, obchodné právo, medzinárodné vzťahy, úvod do filozofie, úvod do psychológie, úvod do politológie atď.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.