Učitelia / Katedry

Katedra ekonómie a financií

Katedra ekonómie a financií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: mikroekonómia, makroekonómia, medzinárodná ekonómia, základy účtovníctva, finančné účtovníctvo, účtovníctvo pre manažérov, nákladové účtovníctvo, podnikové hospodárstvo, podnikové financie, podnikateľské riziko, bankovníctvo a daňová politika.

Vedúci katedry:

Ing. Daniela Maťovčíková, PhD.

Členovia katedry:

doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.

prof. Dr. Menbere Workie, PhD.

Ing. Zuzana Melicheríková, PhD.

Branislav Bernadič, PhD., MBA

Martina Kročitá, MBA

Peter Kročitý, PhD., MBA

Ing. Andrea Zacharová, MBA

Johan Winbladh, MSc., PhD.

 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava