Učitelia / Katedry

Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií

Katedra matematiky, štatistiky a  informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do štatistiky, interpretácia štatistiky a dát, matematika, modelovanie a analýza rozhodovania a kvantitatívne metódy pre manažérov, princípy spracovania informácií, databázový manažment, informačné systémy, úvod do programovania, metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn Web stránok, počítačové spracovanie poznatkov, manažérske informačné systémy, znalostné systémy, znalostné inžinierstvo, e-commerce a e-business, znalostný manažment a získavanie poznatkov z databáz.

Vedúci katedry:

Mgr. Monika Schmidtová
 

Členovia katedry:

Ing. Renata Janošcová, PhD.

RNDr. Ivica Porubčanová

Ing. Mária Sakalášová

PhDr. Erik Kubička, PhD., MBA
 

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Martina Česalová, MSCS

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava