Učitelia / Katedry

Katedra manažmentu

Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do manažmentu, riadenie organizácií, riadenie ľudských zdrojov, projektový manažment, operačný manažment, komplexné riadenie kvality, manažment zmeny a strategický manažment, medzinárodný obchod.

Vedúci katedry:

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Členovia katedry:

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Ing. Andrej Piovarči, PhD.

Alena Lipovská, PhD., MBA

Ing. Silvia Rebrová, PhD.

Ing. Jaroslav Jambor, PhD.

Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD.

Mgr. Lenka Filkaszová, MBA

Mgr. Jozef Šimúth, PhD.

doc. Dr. Ivan Žáry, PhD., APR

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

PhDr. Mária Olejárová, PhD., MBA

Mgr. Bohumil Kern

Alan Dykstra, MA

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava