Učitelia / Katedry

Katedra sociálnych a humanitných vied

Katedra sociálnych a humanitných vied zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: akademické písanie, pracovné právo, obchodné právo, starostlivosť o zamestnancov, riešenie konfliktov v manažérskom prostredí, vplyv Európskej únie na manažment podnikov.

Vedúci katedry:

Mgr. Mariana Martišková, PhD.

Členovia katedry:

JUDr. Róbert Grell

PaedDr. Jana Palenčárová, PhD.

Mgr. Katarína Blahová, PhD.

James Caldwell, JD

Matthias Klemens Suthe MBA

PhDr. Erich Vladár

Mgr. Jaroslava Korpová

Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA

Mgr. Petra Tyralová, MBA

Mgr. Alica Zmetáková

 
 
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava