• number 1 VŠM
  • jedinečný svojho druhu a jediný akreditovaný spoločný študijný program Mgr./MBA na Slovensku.
  • externé štúdium
  • študuj a leť zadarmo do USA
  • startup
  • štúdium online
 

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

 
  1. študijné programy s prepojením na prax
  2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
  3. možnosť získať slovenský a americký diplom
  4. medzinárodné akademické prostredie
  5. flexibilný študijný plán / online štúdium

uchádzači možete podať prihášku
 
 

Ronald Blaško: "Lobing v Európskej únií"

Vo štvrtok 30.10. 2014 sa v čase od 13:30 v miestnosti č. 113 uskutoční prednáška pána Ronalda Blaška na tému "Lobing v Európskej únii", na ktorú vás srdečne pozývame.


Business Seminár

Dňa 6. a 7. novembra sa na Vysokej škole manažmentu/City University v Bratislave uskutoční business seminár určený pre stredný a vrcholový manažment firiem z celej Bratislavy. Seminár je venovaný aplikovaniu business stratégií, ktoré si zúčastnení budú môcť vyskúšať formou business simulácie Capsim. Pod vedením Johana Winbladha, manažérskeho konzultanta a učiteľa CityU, budú súťažiť v tímoch s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu akcií. V prípade záujmu prosím kontaktujte Alenu Lipovskú, PhD. na alipovska@vsm.sk.


Global Management Challenge

Vysoká škola finanční a správní organizuje v spolupráci s Vysokou školou manažmentu v Bratislave najväčšiu súťaž na svete v oblasti simulácie stratégie riadenia spoločnosti, Global Management Challenge. Víťazný tím získa bezplatné štúdium MBA na Vysokej škole manažmentu a postúpi do Medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v apríli 2015 v Prahe. Registrácia do nového ročníka prebieha do 30.10.2014.


MBA na Slovensku: V čom sa odlišuje od magisterského titulu?

Pri výbere štúdia by ste mali byť informovaní o všetkých možnostiach. Nie je titul ako titul. Aké sú rozdiely medzi magisterským titulom, ktorý je spolu s inžinierskym doménou slovenských škôl, a titulom Master of Business Administration (MBA), známym najmä zo zahraničia? Pozrime sa na ich výhody a nevýhody.


 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava