• vsm online
  • zmena nazvu skoly
  • Barca innovation hub
  • AI VSM
  • Seattle
  • Seattle
  • moodle olnine studium
       
 

 

Informácia rektorky ku dňu 13.9.2021

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou vám dávam do pozornosti najnovšiu vyhlášku hlavného hygienika SR, účinnú od 6.9.2021. Treba povedať, že aktuálne je síce platná rovnako ako covid automat (Covid Automat_Signalizacny system_4v1.pdf), ale vzhľadom na meniacu sa situáciu v počte infikovaných sa covid automat (prípadne aj vyhláška) môže meniť.zobraziť viac


Návšteva z Bulharska na VŠM v rámci projektu Erasmus+ 

VŠM intenzívne rozvíja spoluprácu v rámci projektu ERASMUS+ s viacerými krajinami a vysokými školami, či už v rámci študentských alebo zamestnaneckých mobilít, na ktorých ich účastníci získavajú cenné skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj. zobraziť viac


Promócie VŠM/CityU programs 2021

Zrkadlový háj v Petržalke patril vo štvrtok 8. júla 2021 Vysokej škole manažmentu, City University of Seattle programs. Uskutočnila sa v ňom už 28. slávnostná promócia  jej absolventov, ktorí si pri tejto slávnostnej udalosti  prebrali zobraziť viac


Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM

Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM Na VŠM je už tradíciou, že sa v rámci jednotlivých predmetov uskutočňujú pre študentov hosťovské prednášky odborníkov z praxe. Pre študentov sú tieto prednášky obohacujúce najmä preto, že im približujú v praktickej rovine teoretické poznatky získané štúdiom.


 

 
5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU


1. študijné programy s prepojením na prax
2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
3. možnosť získať slovenský a americký diplom
4. medzinárodné akademické prostredie
5. flexibilný študijný plán / online štúdium

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.