• Seattle
  • rektorka vsm, kiska
  • Seattle
  • uspech vs
  • startup
  • moodle olnine studium
  • štúdium online
 

 

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

 
  1. študijné programy s prepojením na prax
  2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
  3. možnosť získať slovenský a americký diplom
  4. medzinárodné akademické prostredie
  5. flexibilný študijný plán / online štúdium

uchádzači možete podať prihášku
   

U.S. News & World Report - Top 50

Už siedmy rok po sebe sa City University of Seattle umiestnila v rankingu U.S. News & World Report v top 50 (celkom na 33. mieste) v kategórii online bakalárskych programov..


Viete, aký je rozdiel medzi astronautami medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a študentami VŠM/CityU?

Alebo viete, že hodnoty CO2 vo vzduchu majú vplyv na správne fungovanie mozgu či bolesti hlavy? VŠM uskutočnila v jesennom trimestri porovnávací výskum hodnôt CO2 v školských priestoroch budovy v Bratislave, ktoré sa udávajú v jednotkách ppm (parts per million).


Začni študovať od januára 2019

Vedel si, že na VŠM/CityU je možné začať štúdium až trikrát za rok? Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs otvára svoje študijné programy pre záujemcov o štúdium aj od januára 2019 s nástupom od 7.1.2019. Ak si študent z inej vysokej školy, spravíme Ti evaluáciu prenosu kreditov z Tvojej predošlej školy tak, aby si mohol nadviazať na už absolvované predmety. Ak si študent, ktorý nestihol začiatok akademického roka v jesennom termíne, vyber si z bohatej ponuky študijných programov VŠM/CityU a pridaj sa k stovkám úspešných študentov školy.


Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe, vrátane zástupcov Vysokej školy manažmentu.


 

 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava