• studuj na vsm
  • e-books
  • externé štúdium
  • externé štúdium
  • štúdium online
  • number 1 VŠM
  • startup
 

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

 
  1. študijné programy s prepojením na prax
  2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
  3. možnosť získať slovenský a americký diplom
  4. medzinárodné akademické prostredie
  5. flexibilný študijný plán / online štúdium

uchádzači možete podať prihášku
 
 

10th International Workshop on Knowledge Management

10th International Workshop on Knowledge Management will be held on 13 October 2015 in Room A324 of the building of Rectorate of Slovak Technical University at Vazovova 5 in Bratislava, Slovakia.


Buď SMART a ušetri 60 % na knihách.

Na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle máš o študijnú literatúru postarané. S aplikáciou WK eReader ju máš v tablete a notebooku stále so sebou.


Vedecko-výskumné utorkové prednášky

Srdečne Vás pozývame na sériu prednášok o najnovšom výskume učiteľov a PhD. študentov VŠM, ktoré sa budú konať vždy v prvý utorok v mesiaci, počas obedňajšej prestávky o 12.45 v miestnosti 402, Vysoká škola manažmentu, Panónska 17, 851 04 Bratislava. Prvá prednáška sa uskutoční už v utorok, 6. októbra, a bude na tému Vývoj v komerčnom bankovníctve v SR za ostatných 25 rokov a niektoré otvorené problémy pre ďalší výskum (doc., PhDr. Monika Šestáková, DrSc.). Prosím, potvrďte účasť na secretary@vsm.sk.


Tlačová správa - Akreditácia VŠM

S radosťou oznamujem ctenej verejnosti, že Vysoká škola manažmentu v Trenčíne vynikajúco obstála pri ostatnej komplexnej akreditácii a Akreditačná komisia 24.8.2015 jednohlasne odhlasovala, že spĺňa požadované kritériá pre uskutočňovanie všetkých svojich študijných programov 1. 2.a 3. stupňa,


 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava