perex obrázok

Uchádzači

.................


Amy Gillett z University of Michigan.

Už v tomto týždni VŠM / CityU organizuje svoju výročnú medzinárodnú konferenciu "Management Challenges in 21st Century", na ktorej hlavný príspevok prednesie Amy Gillett z University of Michigan.


Konferencia “Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“

Milí študenti a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“, ktorá sa uskutoční dňa 23. apríla 2014 v priestoroch Vysokej školy manažmentu v Bratislave. Témou tohtoročnej konferencie je „Ako podporiť podnikanie: Malé a stredné podniky ako piliere ekonomického rastu.“ Tešíme sa na Vašu účasť.


Best Student Paper

Milí študenti a kolegovia, Dňa 22. apríla 2014 sa na Vysokej škole manažmentu v Bratislave uskutoční prezentácia „Best Student Paper.“ Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach vyučujúci a vedúci katedier vybrali tie najlepšie, ktoré budú študenti prezentovať pred učiteľmi a študentmi školy. Prezentácia začne o 10:30 v miestnosti 113. Všetci ste srdečne pozvaní!


Medaila sv. Gorazda

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušan Čaplovič, udelil na Deň učiteľov, 28. marca 2014, emeritnému rektorovi Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, prof. MUDr. Branislavovi Lichardusovi, DrSc.PhDr., VEĽKÚ MEDAILU SVATÉHO GORAZDA za dlhoročnú riadiacu, tvorivú a pedagogickú prácu vo vysokom školstve a vo vede. Gratulujeme!


Bronzový tím študentov VŠM / CityU

Bratislava, 27. marca 2014 – Záverečnými bojmi a gala večerom skončilo národné finále svetovej študentskej súťaže Global Management Challenge. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom edície 2014 bola tiež Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle. Z Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle sa do národného finále prebojoval tím s názvom „Momentum“ v zložení - Miroslav Čierny, Ctibor Belák, Martin Belák a Mikuláš Čurík, ktorý obsadil skvelé tretie miesto.


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava