• rektorka vsm, kiska
  • Seattle
  • uspech vs
  • rektorka kvalita
  • USAID
  • startup
  • sihpa
  • moodle olnine studium
  • štúdium online
 

 

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

 
  1. študijné programy s prepojením na prax
  2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku
  3. možnosť získať slovenský a americký diplom
  4. medzinárodné akademické prostredie
  5. flexibilný študijný plán / online štúdium

uchádzači možete podať prihášku
   

Výberové konanie

Rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov :


Guest Lecture Series - "The Need for Cognitive Security"

An informed public is critical to a democratic society. The massive scale pollution of the information environment that we currently face and that is increasing at an enormous rate – with domestic as well as international sources – therefore poses an existential threat to our democratic system. Operations in the information environment now play a dominant role in everything from politics to terrorism to geopolitical warfare and business. These operations are increasingly dependent on the use of techniques of mass manipulation.


Kristína v Seattli

alebo príbeh študentky VŠM/CityU, ktorá využila možnosť zažiť štúdium priamo v centrále City University v Seattle.


PROGRAM: Management Challenges in the 21st Century:

Cieľom 10. ročníka konferencie „Management challenges in 21st century“ je upriamiť akademickú diskusiu na rôzne oblasti služieb v digitálnej ére, možnosti ich rozširovania, zdokonaľovania, a problémové oblasti s tým spojené. Služby tvoria najdôležitejší, podstatný a stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku.


 

 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava