Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Základné informácie pre uchádzačov

10 dôvodov prečo študovať na VŠM / City University of Seattle Programs

  1. 100% miera absolventskej zamestnanosti (INEKO 2014)
  2. vysoké finančné ohodnotenie absolventov v praxi
  3. možnosť získať slovenský alebo americký akreditovaný diplom alebo "double-degree"
  4. možnosť štúdia v slovenčine alebo angličtine
  5. možnosť štúdia v dennej, externej a online forme
  6. medzinárodný akademický zbor
  7. možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií
  8. možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus
  9. možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester)
  10. možnosť nástupu na štúdium v októbri, januári a apríli

 

 PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V SLOVENČINE

Bakalárske štúdium VŠM

Magisterské štúdium VŠM

Rigorózne konanie VŠM

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V ANGLIČTINE

Okrem programov v slovenčine alebo angličtine škola ponúka tiež možnosť študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA),(Mgr./MBA)  kedy má študent jedinečnú možnosť získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom City University of Seattle.

Záujemcovia o bakalárske štúdium si naviac môžu nepovinne zvoliť špecializáciu Marketing. Špecializácia pozostávajú zo štyroch predmetov, ktoré študent absolvuje v rámci povinných a voliteľných predmetov a na konci štúdia získa nielen bakalársky diplom, ale aj certifikát o absolvovaní špecializácie.

Informácie pre uchádzačov

 

Štúdium je počas akademického roka rozdelené do troch trimestrov, čo znamená, že študenti môžu začať štúdium nielen v októbri, ale aj v januári alebo v apríli. Filozofiou školy je maximálne prispôsobiť podmienky štúdia potrebám študenta, preto ponúkame programy v rôznych formách a metódach štúdia (denná, externá, online). V prípade online štúdia prebieha komunikácia medzi vyučujúcim a študentom prostredníctvom internetu vo virtuálnej triede a konzultácie si študent dohodne individuálne podľa potreby. Externá forma štúdia zasa prebieha formou sobotných sústredení počas trimestra.

 

Prihláška na VŠM/CityU

(tu si môžete vyplniť/požiadať o prihlášku na VŠM/CityU)

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na https://www.vsm.sk/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 

 

alebo:

Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Email:
Všeobecné informácie: 

 

   

Sa

S

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.