Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

VŠM na Mape spolupráce SR - USA

Mapa spolupráce ( https://www.skuscooperation.sk ) je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách. Projekt podporuje ambíciu Slovenska internacionalizovať univerzity a vedu. Veríme, že je to prospešné pre spolupracujúce inštitúcie, výskumníkov i študentov. Mapa predstavuje už viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom, VŠM je medzi nimi.


Návšteva z Bulharska na VŠM v rámci projektu Erasmus+ 

VŠM intenzívne rozvíja spoluprácu v rámci projektu ERASMUS+ s viacerými krajinami a vysokými školami, či už v rámci študentských alebo zamestnaneckých mobilít, na ktorých ich účastníci získavajú cenné skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj. zobraziť viac


Promócie VŠM/CityU programs 2021

Zrkadlový háj v Petržalke patril vo štvrtok 8. júla 2021 Vysokej škole manažmentu, City University of Seattle programs. Uskutočnila sa v ňom už 28. slávnostná promócia  jej absolventov, ktorí si pri tejto slávnostnej udalosti  prebrali zobraziť viac


Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM

Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM Na VŠM je už tradíciou, že sa v rámci jednotlivých predmetov uskutočňujú pre študentov hosťovské prednášky odborníkov z praxe. Pre študentov sú tieto prednášky obohacujúce najmä preto, že im približujú v praktickej rovine teoretické poznatky získané štúdiom.


Štátne skúšky na VŠM v júni 2021

Dni 22. – 30. júna 2021 sa uskutočnili na VŠM štátne skúšky študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Tentokrát sme ich absolvovali „hybridnou“ formou, to znamená, že komisie fungovali online a študenti prezenčne...zobraziť viac


VŠM v médiach

"Kristína Pritzová je druháčkou na súkromnej Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Vybrala si štvorročný študijný program Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) v anglickom jazyku. Zaujala ju praktická stránka štúdia, pri ktorom sa teória rovno aplikuje do praxe. Výhodou je aj medzinárodné akademické prostredie. Kristína má spolužiakov z USA, Čile, Kanárskych ostrovov či zo Spojených arabských emirátov." zobraziť viac


Rozhovor s rektorkou VŠM

Prinášame vám rozhovor s rektorkou VŠM v bratislavskej televízii aj o problémoch v školstve. zobraziť viac


Minierasmus na VŠM

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok,  30.11.2020,  sa Vysoká škola manažmentu opätovne zúčastnila podujatia MiniErasmus, realizovaného organizáciou Future Generation Europe.  zobraziť viac


Strana: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.