Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Štúdium v angličtine

Spoločný študijný program Mgr./MBA

Čo je spoločný študijný program?

Študenti VŠM majú od akademického roka 2014/2015 jedinečnú príležitosť štúdia spoločného študijného programu magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácii s MBA programom City University of Seattle. Tento, na Slovensku unikátny program, je kombináciou dvoch akreditovaných študijných programov. Po dvoch (alebo dva a pol) rokoch štúdia, úspešní absolventi získajú dva diplomy – magisterský diplom VŠM v podnikovom manažmente a MBA diplom americkej City University of Seattle.

Je tento program vhodný pre mňa?

Spoločný študijný program Mgr./MBA je vhodný pre uchádzačov s dobrou znalosťou anglického jazyka (angličtina sa testuje TOEFL testom a je potrebná úroveň 567 alebo vyššia), ktorí ašpirujú na pozície stredného a vyššieho manažmentu v privátnej alebo verejnej sfére. Obsah štúdia spoločného študijného programu vytvára kombináciu toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) programov a je zameraný na osvojenie a rozvoj riadiacich kompetencií a zručností vrátane komunikačných zručností, riadenia, marketingu, financií, či informačných systémov. Spoločný študijný program je ideálnym programom pre záujemcov, ktorí plánujú uplatniť nadobudnuté vedomosti a kompetencie v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Dôvody prečo študovať spoločný študijný program VŠM/CityU:

 • jedinečná kombinácia toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) študijných programov,
 • štatút denného študenta (v prípade voľby programu v dennej forme štúdia)
 • rozvrh v dennej forme zostavený od pondelka do štvrtka (bez víkendov)
 • možnosť absolvovať spoločný študijný program online metódou
 • časová úspora - odstránená duplicita obsahu v rámci štúdia
 • finančná úspora – spoločný študijný program je cenovo výhodnejší ako kombinácia samostatného magisterského a MBA štúdia
 • vstup do akademického prostredia CityU of Seattle, možnosť využívať bohaté zdroje
 • možnosť zapojenia sa do mobilitného programu CityU
 • kvalitní domáci a zahraniční vyučujúci so skúsenosťami z praxe
 • moderné, interaktívne metódy výučby (vrátane simulácií a online aktivít)
 

VŠM a City University of Seattle ponúkajú spoločný študijný program v nasledovnom zameraní:

podnikový manažment (Mgr. štúdium VŠM) + MBA (Master of Business Administration CityU)

Dĺžka a formy štúdia:

Uchádzači si môžu vybrať z nasledovných foriem a metód výučby:

 • denná
 • online

Štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 2 roky a v prípade externého štúdia 2,5 roka.

Školné a poplatky

v prípade záujmu o informáciu ohľadom školného, poplatkov a zliav nás kontaktujte:

Študiný plán spoločného študijného programu

1.ročník
 
  Global Business Communications and Research
  People and Systems in Organizations
  International Business
  Law for Global Business
  Essentials of Business Management
  Managerial Accounting
  Applied Marketing
  Applied Managerial Economics
  Managing with Technology
  Business Operations
  Inovačný manažment
  Povinne voliteľný predmet
  Povinne voliteľný predmet
   

2.ročník
 
  Strategic Financial Management
  Komplexné riadenie kvality
  Diplomový projekt I
  Podnikateľské riziko
  International Human Resource Management
  Diplomový projekt II
  Project Management & Prioritization
  Business Strategy
  Diplomová práca
  Štátna skúška
   

Povinne voliteľné predmety:

  European Union
  Global Leadership (or Ethical Leadership)
  Global Management Internship
   
   
   

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – žiadosť o informáciu

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Vysokej škole manažmentu, so sídlom Panónska cesta 17,  851 04 Bratislava, IČO: 36 120 901 (ďalej len „VŠM“), súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a iné údaje, ktoré som uviedol v elektronickom formulári žiadosť o poskytnutie informácie na webovej stránke VŠM, VŠM spracúvala na to, aby mi poskytla informáciu na základe mojej žiadosti a to po dobu 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Ako dotknutá osoba poskytujem tento súhlas a moje osobné údaje dobrovoľne.

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Súhlas je možné odvolať vyplnením nasledovného formulára: online formulár, prípadne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@vsm.sk.

Týmto potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu podrobne oboznámil s informáciami o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov VŠM uvedených dostupných na http://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/media/zasady-ochrany-osobnych-udajov/180702_vsm_privacy-policy_web.pdf

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytnutie informácie
 
             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.