Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Služby študentom

IT služby

 

V budove Vysokej škole manažmentu v Bratislave sú pre študentov k dispozícii dve počítačové laboratóriá, ktoré slúžia na výučbu a školskú prácu študentov či už denného štúdia alebo externého štúdia. Počítače sú vybavené kancelárskym programovým balíkom MS Office, určeným na písanie vysokoškolských prác, tvorbu databáz, web stránok, prípadne na prácu s tabuľkovým procesorom. Všetky stanice sú pripojené na internet a sú chránené aktualizovaným antivírovým systémom. Počítačové laboratóriá v Bratislave sa používajú aj na výučbu predmetov informačných systémov. Z toho dôvodu je dôležité, aby si študenti skontrolovali rozvrh otváracích hodín, ktorý je pravidelne zostavovaný pred každým začiatkom trimestra.

Bezporuchový chod laboratórií zabezpečujú pracovníci strediska IT a asistenti z radov študentov. Pre tých študentov, ktorí majú vlastné notebooky sú vytvorené káblové prípojky do siete v laboratóriách. V knižnici ako aj v celej budove školy v Bratislave je možnosť pripojenia do študentskej siete a internetu cez WiFi technológiu. Prístup k "Access Pointu" je zabezpečený heslom, preto je potrebné, aby študenti, ktorí majú záujem o pripojenie svojho notebooku do internetu kontaktovali pracovníkov IT oddelenia.

Vysoká škola manažmentu je licenčným partnerom spoločnosti Microsoft s ktorou má uzatvorenú zmluvu "Campus Agreement". Vďaka nej je VŠM vybavená najaktuálnejšími verziami Microsoft Windows, Microsoft Office a Terminal Server. Taktiež, VŠM je partnerom spoločnosti Microsoft v rámci programu "MSDN Academic Alliance", vďaka ktorému majú pracovníci a učitelia IT predmetov prístup ku všetkým novinkám od spoločnosti Microsoft. 

V prípade, že máte otázku alebo pripomienku k IT oddeleniu prosím napíšte nám priamo cez kontaktný formulár:

Vaše meno:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 
 
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.