Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Denné štúdium

Pre koho je štúdium určené

Denná forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium a majú záujem o pokračovanie v štúdiu na vysokej škole v programoch zameraných na manažment.

Denná forma štúdia

Ako štúdium prebieha

Študenti dennej formy štúdia navštevujú školu počas týždňa na základe stanoveného rozvrhu spravidla od pondelka do štvrtka. Štúdium prebieha v menších skupinách, čo umožňuje dobrú interakciu medzi vyučujúcim a študentom a študentami navzájom. Študenti denného štúdia absolvujú v rámci predmetov prednášky, semináre a cvičenia a participujú na diskusiách a projektoch ako v tímoch, tak individuálne. Jeden trimester štúdia predstavuje 10 týždňov. Jeden akademický rok zahŕňa tri trimestre: jesenný trimester (Október - December), zimný trimester (Január - Marec) a jarný trimester (Apríl - Jún). Počas letného obdobia (letný trimester: Júl - September) je možné absolvovať niektoré predmety avšak výlučne formou online štúdia.

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.