Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Denné štúdium

Pre koho je štúdium určené

Denná forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium a majú záujem o pokračovanie v štúdiu na vysokej škole v programoch zameraných na manažment.

Denná forma štúdia

Ako štúdium prebieha

Študenti dennej formy štúdia navštevujú školu počas týždňa na základe stanoveného rozvrhu spravidla od pondelka do štvrtka. Štúdium prebieha v menších skupinách, čo umožňuje dobrú interakciu medzi vyučujúcim a študentom a študentami navzájom. Študenti denného štúdia absolvujú v rámci predmetov prednášky, semináre a cvičenia a participujú na diskusiách a projektoch ako v tímoch, tak individuálne. Jeden trimester štúdia predstavuje 10 týždňov. Jeden akademický rok zahŕňa tri trimestre: jesenný trimester (Október - December), zimný trimester (Január - Marec) a jarný trimester (Apríl - Jún). Počas letného obdobia (letný trimester: Júl - September) je možné absolvovať niektoré predmety avšak výlučne formou online štúdia.

 

 

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.