Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Úvod

Denné štúdium

Pre koho je štúdium určené

Denná forma štúdia je určená najmä pre tých študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium a majú záujem o pokračovanie v štúdiu na vysokej škole v programoch zameraných na manažment.

Denná forma štúdia

Ako štúdium prebieha

Študenti dennej formy štúdia navštevujú školu počas týždňa na základe stanoveného rozvrhu spravidla od pondelka do štvrtka. Štúdium prebieha v menších skupinách, čo umožňuje dobrú interakciu medzi vyučujúcim a študentom a študentami navzájom. Študenti denného štúdia absolvujú v rámci predmetov prednášky, semináre a cvičenia a participujú na diskusiách a projektoch ako v tímoch, tak individuálne. Jeden trimester štúdia predstavuje 10 týždňov. Jeden akademický rok zahŕňa tri trimestre: jesenný trimester (Október - December), zimný trimester (Január - Marec) a jarný trimester (Apríl - Jún). Počas letného obdobia (letný trimester: Júl - September) je možné absolvovať niektoré predmety avšak výlučne formou online štúdia.

 

 

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.