Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Knižnica / Knižnica

Služby

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa učebníc nájdete v sekcii Študijné materiály.

Tlač a kopírovanie   

Za služby, s ktorými sú spojené náklady na spotrebný materiál (toner, papier, ...) knižnica účtuje poplatky v súlade s cenníkom.
Sem patrí tlač z knižničných počítačov a kopírovanie.
Platí sa formou bodových kartičiek, ktoré si študenti kupujú v knižnici. Kartičky sú 30-bodové a 45-bodové v cene 2,00 € resp. 3,00 €. Za každú jednostrannú kópiu sa škrtá 1 bod. 

Medziknižničné výpožičné služby

Knihu, ktorá je v jednej pobočke požičaná a v druhej voľná, Vám knižnica vyžiada a upovedomí Vás SMSkou, keď kniha príde do knižnice.
Ak potrebujete knihu, ktorá nie je vo fonde knižnice VŠM, môžete požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v rámci SR. Pretože nie všetky knižnice spolupracujú na tomto type výpožičnej služby, je dobré si overiť možnosti a dohodnúť sa s personálom knižnice VŠM.

Rezervácia

Knižničné materiály, ktoré sú vypožičané, si záujemcovia môžu rezervovať osobne, mailom, alebo cez svoj účet v online katalógu. Pozrite si návod.
Ak je kniha v jednej pobočke vypožičaná a v druhej voľná, knižnica na požiadanie zabezpečí jej presun zvyčajne do 3 dní. Oznámenie o tom, že materiál je už k dispozícii, posielame formou SMS, aby si ho záujemca mohol čím skôr vyzdvihnúť.

Skenovanie

Vyhotovenie elektronickej kópie dokumentov, vrátane stránok z časopisov a kníh zo zbierky knižnice, poskytujme zdarma pre študentov, učiteľov a čitateľov s plným členstvom.
Skenovaný dokument uložíme na zvolené médium, alebo zašleme na mail.  Obmedzujúce podmienky sú stanovené autorským zákonom.

 

Vyžiadanie ISBN

 

Na skriptá, zborníky a iné typy publikácií vydávaných Vysokou školou manažmentu zaisťuje knižnica pridelenie ISBN z národného centra SR.
Vyplnenú elektronickú verziu žiadanky [doc] je treba poslať mailom do knižnice v Bratislave Albertovi Ivančíkovi .
Knižnica tiež kontroluje formálne náležitosti publikácie, najmä povinné údaje na titulnej a rubovej strane obálky.

Dva exempláre každej publikácie s prideleným ISBN sa po vydaní musia odoslať ako povinné výtlačky do SNK a UK, takže treba počítať s kópiami naviac.

Členstvo absolventov, bývalých učiteľov a zamestnancov

Študenti, ktorí úspešne zavŕšili štúdium na VŠM, majú možnosť používať služby knižnice za zvýhodnený poplatok 9 € na 12 kalendárnych mesiacov.
Členstvo oprávňuje na rovnaké služby ako počas štúdia, s výnimkou prístupu na online databázy CityU Seattle.
Za rovnakých podmienok môžu knižnicu používať aj bývalí učitelia a zamestnanci.

Členstvo pre verejnosť

Hoci je knižnica účelovým zariadením súkromnej vysokej školy, sprístupňuje svoje zbierky aj používateľom z verejnosti. Ponúkame 2 spôsoby :

  • Plné členstvo - za ročný poplatok 20 € majú čitatelia možnosť študovať a vypožičiavať si materiály z otvorenej zbierky, vrátane časopisov. Kopírovanie a tlač je spoplatňovaná podľa cenníka.
  • Jednorazový vstup – za poplatok 1 € môžu návštevníci z verejnosti študovať knižničné zdroje na mieste, bez možnosti výpožičky. Jednorazový vstup nezahŕňa prístup na internet.
TOEFL materiály

Vysoká škola manažmentu je autorizovaným strediskom, kde je možné absolvovať medzinárodne uznávaný TOEFL test anglického jazyka.
Záujemcovia z verejnosti, ktorí sa prihlásia na niektorý z termínov testu na VŠM si môžu formou jednorazovej výpožičky požičať materiály na prípravu.
Výpožičná doba je do najbližšieho vypísaného termínu TOEFL testu.
Za službu sa platí 3,50 plus zálohová platba za samotné materiály vo výške 30 €, ktorá sa vráti pri vrátení nepoškodených materiálov.
Poznámka: VŠM študentom sa požičiavajú TOEFL materiály bezplatne.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.