Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Školné a poplatky

Štipendiá

Študenti Vysokej školy manažmentu majú možnosť uchádzať sa o niektoré z ponúkaných štipendií od domácich a zahraničných darcov. Zvyčajne štipendiá pokrývajú časť školného, nie celú sumu, a kritériami sú dobré študijné výsledky alebo doklad o sociálnom postavení rodiny žiadateľa. Aktuálne informácie o ponúkaných štipendiách, podmienkach a termínoch podania žiadostí o štipendium je možné získať na študijnom oddelení.

Akademický rok 2023/ 2024 

 

Three Scholarships of the Slovak - American Society of Washington, D.C., each in the amount of 656.90 EUR

One Scholarship of the Slovak - American Society of Washington, D.C. in memory of Mr. Stephen Matula in the amount of 656.90 EUR

 

Akademický rok 2022/ 2023 

 

Eight Scholarships of the Slovak - American Society of Washington, D.C., each in the amount of 696.70 EUR

 

 

 

Akademický rok 2021/ 2022

 

Five Scholarships of the Slovak - American Society of Washington, D.C., each in the amount of 656.23 EUR

Five Scholarships of the Slovak - American Society of Washington, D.C., each in the amount of 621.83 EUR

 

 

 

Akademický rok 2019/ 2020

 

-  Usmernenie rektorky VŠM č. 1/2019 zo dňa 19.6.2019 motivačné a sociálne štipendiá v ak. roku 2019/2020

Five Scholarships of the Slovak - American Society of Washington, D.C., each in the amount of 654.50 EUR

 

 

Akademický rok 2018/ 2019

 

The Slovak - American Society of Washington Scholarship dedicated in the name of departing Slovak Ambassador to the United States, Peter Kmec of 645 € has been awarded to:
· Matúš Porubský

The Slovak - American Society of Washington Scholarship dedicated in the names of Andrej and Maria Fedor in the amount of 645 € have been awarded to:
· Andrej Glonek
· Erika Marvanková

The Slovak - American Society of Washington Scholarships, each in the amount of 645 € have been awarded to:
· Boris Bičan
· Simona Boháčiková
· Tomáš Csiba
· Juraj Cidorík
· Eva Pavlovičová
· Lucia Sýkorová
· Lenka Stachová

 

 

 

Akademický rok 2017/ 2018

 

 

Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2016/2017: - zoznam

 

 

Akademický rok 2016/ 2017

 

Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2015/2016: - zoznam

 

The Joseph Stasko Scholarship of the Slovak – American Cultural Center, each in the amount of 1500 USD has been awarded to:
· Veronika Froncová
· Ľudmila Boldišová


The Slovak - American Society of Washington Scholarship in memory of Patrick Gornal, brother of long-time member Mrs. Anne Gornal McKeown in the amount of 653,46 € has been awarded to:
· Tatiana Eliášová

The Slovak - American Society of Washington Scholarship from long-time SASW Board member Helen Fedor in memory of her parents, Maria and Andrej Fedor in the amount of 653,46 € has been awarded to:
· Simona Drieniková

The Slovak - American Society of Washington Scholarships, each in the amount of 653,46 € have been awarded to:
· Simona Bajcerová
· Lívia Šimončíková
· Richard Vörös

 

 

 

Akademický rok 2015/ 2016

 

The Slovak - American Society of Washington Scholarship in memory of their long-time and active member Mrs. Millie Schoepe-Evans in the amount of $ 750 has been awarded to:
Veronika Froncová
The Slovak - American Society of Washington Scholarship from long-time SASW Board member Helen Fedor in memory of her parents, Maria and Andrej Fedor in the amount of $ 750 has been awarded to:
Noémi Illésová
The Slovak - American Society of Washington Scholarship in the amount of $ 750 has been awarded to:
Lucie Jeřábková

The Joseph Stasko Scholarship of the Slovak – American Cultural Center in memory of Lubica Markovich, in the amount of 2000 USDhas been awarded to:
Ján Bukovčák
Kulich Brothers's best student scholarship 2015/16:
- Veronika Froncová
- Tomáš Vravko
Študenti, ktorým je priznané motivačné štipendium za akademický rok 2014/2015: - zoznam:

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.