Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia školy prerokúva disciplinárne priestupky študentov školy a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi. Členov disciplinárnej komisie školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce rektor na obdobie dvoch rokov. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie školy

Zloženie disciplinárnej komisie

Zamestnanci

  • Denisa Hackett, PhD., MBA – predseda
  • Mgr. Jozef Šimuth, PhD.
  • Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD.
  • doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Študenti

  • Petrana Erdelská
  • Ján Blaško

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.