Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Vedecká rada

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z interného i externého prostredia z oblastí, v ktorých škola uskutočňuje vzdelávaciu, vedecko-výskumnú alebo inú tvorivú činnosť.

Členovia Vedeckej rady VŠM 

Interní členovia: 

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. – predsedníčka 
prof. Ing. Milan Terek, PhD. – podpredseda 
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 
Ing. Daniela Maťovčíková, PhD. (f.m. docent) 
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. 
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

Externí členovia: 

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. 
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
prof. Dr. Ing. Menbere Tiruneh Workie, PhD. 

Tajomníčka VR: Ing. Andrea Sládečková

Rokovací poriadok: (súbor PDF


Zápisnice zo zasadania vedeckej rady VŠM

ZÁPISNICA Z 39. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 38. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 37. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 36. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 35. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 34. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 33. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 32. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 30. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 27. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM

ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 22. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 21. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 19. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 18. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 17. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 16. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.