Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Orgány akademickej samosprávy

Vedecká rada

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z interného i externého prostredia z oblastí, v ktorých škola uskutočňuje vzdelávaciu, vedecko-výskumnú alebo inú tvorivú činnosť.

Členovia Vedeckej rady VŠM 

Interní členovia: 

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. – predsedníčka 
prof. Ing. Milan Terek, PhD. – podpredseda 
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 
Ing. Daniela Maťovčíková, PhD. (f.m. docent) 
doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. 
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

Externí členovia: 

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. 
Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. 
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
prof. Dr. Ing. Menbere Tiruneh Workie, PhD. 

Tajomníčka VR: Mgr. Linda Blažová

Rokovací poriadok: (súbor PDF)


Zápisnice zo zasadania vedeckej rady VŠM

ZÁPISNICA Z 37. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 36. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 35. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 34. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 33. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 32. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 31. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 30. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 29. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 28. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 27. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 26. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 25. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM

ZÁPISNICA Z 24. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 22. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 21. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 19. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 18. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 17. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

ZÁPISNICA Z 16. ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU (VŠM)

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.