Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Školné a poplatky

 

Školné na akademický rok, 2023/2024

           


Bakalársky program VŠM

 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 790 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  1 190 €        
 1 predmet, denne, online, víkendovo  390 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 1 930 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 890 €        


Magisterský program VŠM

         
 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 950 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  1 390 €        
 1 predmet, denne , online, víkendovo  550 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 2 290 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 1 090 €        


Bakalársky program - BSBA, CityU

         
 1 rok / 45 kreditov, denne / online  3 290 €        
 1 trimester / 15 kreditov, denne / online  1 350 €        
 1 predmet, denne / online  490 €        


Master of Business Administration MBA, CityU

         
 1 predmet  695 €        
           

 

 

Poplatky
1/ Zápisné 50 €  
2/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: TOEFL 69 €  
3/ Rezervačný poplatok 500 €  
4/ Evaluácia predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 150 €  
 

 

 

Ak študent, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, na štúdium nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že u študenta, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, nenastane žiadna zo situácií uvedených vo vyššie uvedenom odseku, rezervačný poplatok mu bude plne započítaný na úhradu školného (t.j. uhradí školné znížené o sumu vo výške 500 €).

Ak nový študent v príslušnom programe pred nástupom na štúdium uhradí celú výšku školného a na štúdium nakoniec nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, bude mu vrátené školné znížené o sumu vo výške 500 € zodpovedajúcu rezervačnému poplatku, ktorý by bol od študenta vybraný, ak by pred nástupom na štúdium neuhradil celú výšku školného.

Zľavnené školné - V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,  zľavu na školné stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.