Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Školné a poplatky

 

Školné na akademický rok, 2022/2023

           


Bakalársky program VŠM

 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 250 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  910 €        
 1 predmet, denne, online, víkendovo  290 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 1 750 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 800 €        


Magisterský program VŠM

         
 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 600 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  1 025 €        
 1 predmet, denne , online, víkendovo  400 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 2 050 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 850 €        


Bakalársky program - BSBA, CityU

         
 1 rok / 45 kreditov, denne / online  2 590 €        
 1 trimester / 15 kreditov, denne / online  985 €        
 1 predmet, denne / online  385 €        


Master of Business Administration MBA, CityU

         
 1 predmet  695 €        
           

 

 

Poplatky
1/ Zápisné 50 €  
2/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: TOEFL 69 €  
3/ Rezervačný poplatok 500 €  
4/ Evaluácia predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 50 €  
 

 

 

Ak študent, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, na štúdium nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že u študenta, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, nenastane žiadna zo situácií uvedených vo vyššie uvedenom odseku, rezervačný poplatok mu bude plne započítaný na úhradu školného (t.j. uhradí školné znížené o sumu vo výške 500 €).

Ak nový študent v príslušnom programe pred nástupom na štúdium uhradí celú výšku školného a na štúdium nakoniec nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, bude mu vrátené školné znížené o sumu vo výške 500 € zodpovedajúcu rezervačnému poplatku, ktorý by bol od študenta vybraný, ak by pred nástupom na štúdium neuhradil celú výšku školného.

Zľavnené školné - V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,  zľavu na školné stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.