Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Školné a poplatky

 

Školné na akademický rok, 2023/2024

           


Bakalársky program VŠM

 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 790 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  1 190 €        
 1 predmet, denne, online, víkendovo  390 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 1 930 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 890 €        


Magisterský program VŠM

         
 1 rok / 60 kreditov, denne a online  2 950 €        
 1 trimester / 20 kreditov, denne a online  1 390 €        
 1 predmet, denne , online, víkendovo  550 €        
 1 rok / 60 kreditov, víkendovo 2 290 €        
 1 trimester / 20 kreditov, víkendovo 1 090 €        


Bakalársky program - BSBA, CityU

         
 1 rok / 45 kreditov, denne / online  3 290 €        
 1 trimester / 15 kreditov, denne / online  1 350 €        
 1 predmet, denne / online  490 €        


Master of Business Administration MBA, CityU

         
 1 predmet  695 €        
           

 

 

Poplatky
1/ Zápisné 50 €  
2/ Vstupný test do programov v anglickom jazyku: TOEFL 69 €  
3/ Rezervačný poplatok 500 €  
4/ Evaluácia predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 150 €  
 

 

 

Ak študent, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, na štúdium nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, rezervačný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že u študenta, ktorý zaplatil rezervačný poplatok, nenastane žiadna zo situácií uvedených vo vyššie uvedenom odseku, rezervačný poplatok mu bude plne započítaný na úhradu školného (t.j. uhradí školné znížené o sumu vo výške 500 €).

Ak nový študent v príslušnom programe pred nástupom na štúdium uhradí celú výšku školného a na štúdium nakoniec nenastúpi alebo sa do 7 dní od začatia vyučovania odhlási z predmetov alebo ukončí štúdium na škole, bude mu vrátené školné znížené o sumu vo výške 500 € zodpovedajúcu rezervačnému poplatku, ktorý by bol od študenta vybraný, ak by pred nástupom na štúdium neuhradil celú výšku školného.

Zľavnené školné - V  prípade, že  sa  študent zapíše  na jeden alebo  dva  predmety a  požiada o vrátenie príslušnej čiastky,  zľavu na školné stráca, školné sa mu počíta podľa  aktuálneho   cenníka   pre   daný  akademický  rok.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.