Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Služby študentom

Študijné materiály

 

1. Učebné materiály na predmety v slovenčine (Bc., Mgr.) 
 1. Niektoré učebnice sú dostupné vo forme e-kníh.
 2. Platba za e-učebnice je 19,00 € na 3 mesiace. Prístup sa aktivuje na začiatku trimestra.
 3. Platba za e-učebnice sa uhrádza na účet rovnako ako študijný poplatok. Prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 4. Platbou študent dostane prístup do celého portfólia učebníc v elektronickej forme, teda nielen na učebnice predmetov, ktoré si zaregistroval.
 5. Prístup je možný z akéhokoľvek miesta prostredníctvom online knižnice Smarteca (www.smarteca.sk), resp. prostredníctvom natívnych aplikácií pre iOS/Android (viac informácií nájdete na www.wolterskluwer.sk/sk/smarteca).
 6. Prístup je individuálny cez prihlasovacie údaje študenta, ktoré mu budú zaslané na študentský mail.
 7. Knihy, ktoré nie sú dostupné ako e-knihy si študenti kupujú sami.
 8. Učebnice na výuku cudzích jazykov si študenti kupujú sami.
 9. V prípade problémov kontaktujte vašu študijnú poradkyňu alebo píšte na mpracharova@vsm.sk
2. Učebné materiály na predmety v angličtine (BSBA, Bc. programy)
 1. Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti predmetov v anglickom jazyku musia zaobstarať k štúdiu sú finančne náročné učebnice vydávané v zahraničí a ich dostupnosť na slovenskom trhu je obmedzená. Preto VŠM zaviedla "Academic Resource Fee System“ (systém poplatkov za akademické zdroje), vďaka ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému učebnicovému servisu za prijateľné ceny. Tento systém znižuje náklady študentov na samotné štúdium a umožňuje rýchly prístup k potrebným študijným materiálom.
 2. Poplatok za štúdijné materiály (učebnica alebo materiál pripravený vyučujúcim) na každý predmet je 8,00 €. Poplatok je povinný a musí byť uhradený v čase registrácie na účet rovnako ako študijný poplatok.
 3. Študenti môžu uhradiť poplatok v eurách na nasledovné účty:
  Bratislava: IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503 (detaily bankového účtu a povinné údaje)
  Pri uhrádzaní platieb Vás prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 4. Učebnice v systéme „Academic Resource Fee“ vydáva knižnica ako výpožičku v trvaní jedného trimestra.
 5. Učebnice sa vydávajú v knižnici.
 6. Učebnice si študenti môžu vypožičať osobne, alebo môžu požiadať o zaslanie na dobierku v sume poštovného 4,00 €. Posielajú sa iba v rámci Slovenskej republiky.
 7. Za oneskorené vrátenie sa účtuje pokuta 5,00 € za každú učebnicu. Ak oneskorenie prekročí celý ďalší trimester, navýši sa pokuta o poplatok 8,00 €.
 8. Študentovi, ktorý nevráti učebnice z predošlého trimestra, knižnica odmietne vypožičať učebnice na ďalší trimester.  
3. Učebné materiály na predmety v angličtine (MBA, Mgr. programy)
 1. Pre tento program platí rovnaké pravidlo ako v bodoch 2.1. a 2.3. s výnimkou špecifických kurzov, kde študenti využívajú CU online databázy podľa pokynov vyučujúceho.
 2. Poplatok za štúdijné materiály (učebnica alebo materiál pripravený vyučujúcim) na jeden predmet je 17,00 €. Poplatok je povinný a musí byť uhradený v čase registrácie na účet rovnako ako študijný poplatok. Prosíme o presné uvedenie povinných údajov.
 3. Učebnice vydáva knižnica ako výpožičku na obdobie trvania kurzu.
 4. Učebnice si študenti môžu vypožičať osobne, alebo môžu požiadať o zaslanie na dobierku v sume poštovného 4,00 €. Posielajú sa iba v rámci Slovenskej republiky.
 5. Za oneskorené vrátenie sa účtuje pokuta 5,00 € za každú učebnicu. Ak oneskorenie prekročí trvanie ďalšieho kurzu, navýši sa pokuta o poplatok 17,00 €.
 6. Študentovi, ktorý nevráti učebnicu z predošlého kurzu, knižnica odmietne vypožičať učebnicu na ďalší kurz.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.