Študenti / Školné a poplatky

Údaje o účte

Všeobecná informácia

Školné a všetky poplatky sa platia výlučne na bankový účet bezhotovostne. V prípade, že študent požaduje vystavenie faktúry k platbe školného a poplatkov je potrebné, aby adresoval svoju požiadavku svojmu študijnému poradcovi a vyžiadal si od neho formulár. Ak študent žiada o vystavenie faktúry k už uhradenej platbe, môže o to požiadať najneskôr do 14 dní od dátumu úhrady. V prípade, že študent požaduje potvrdenie o úhrade školného a poplatkov, je potrebné, aby sa obrátil(a) na svojho študijného poradcu.

Bratislava

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu/Name of the account: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka Bratislava
Číslo účtu/Account number: SK85 7500 0000 0002 0286 1503
Mena: EUR
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol: dátum narodenia alebo študentské číslo/date of birth or student’s number

Povinný údaj: popis vkladu + Meno a priezvisko študenta

Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK85 7500 0000 0002 0286 1503

Trenčín

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Vajanského 3, 911 50  Trenčín
Názov účtu/Name of the account: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Číslo účtu/Account number: SK36 7500 0000 0002 1176 8343
Mena: EUR
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol: dátum narodenia alebo študentské číslo/date of birth or student‘s number

Povinný údaj: popis vkladu + Meno a priezvisko študenta

Pri platbách zo zahraničia/For payments outside of Slovakia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK36 7500 0000 0002 1176 8343

 

 

V prípade, že študent uvedie variabilný symbol nesprávne, školné je považované za neuhradené. 

In case of incorrect quoting of the variable symbol, the tuition fee will be considered as unpaid.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.