Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / CITYU MOBILITY

CITYU MOBILITY

Popri programe ERASMUS majú študenti Vysokej školy manažmentu možnosť zapojiť sa do medzinárodnej mobility študentov v rámci pobočkovej siete City Univesity of Seattle v USA,  Českej republike. Princípom mobilitného programu v rámci siete CityU je možnosť absolvovať časť štúdia (1 trimester) v niektorej z uvedených krajín, avšak za finančných podmienok platných pre domovskú krajinu. Tento program umožňuje študentom získať popri študijných skúsenostiach tiež možnosti kultúrneho, sociálneho a podnikateľského poznávania cieľových krajín. CityU Mobility Program je unikátnym programom svojho druhu a je otvorený výlučne pre študentov City University of Seattle. 

Podmienky:

- celkový priemer (GPA) nad 2,00

- absolvovanie základných predmetov (3 trimestre)

- časový priestor aspoň trimester vopred

- absolvovanie posledného trimestra v domovskej inštitúcii

Postupy:

- v závislosti od krajiny vycestovania

 Pre CU mobilitu v USA nájdete viac informácii aj TU.

Kontaktná osoba:

Mgr. Ela Csibová

Tel.: +421 2 6381 0601
Fax: +421 2 6381 0611
E-mail:

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.