Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Knižnica / Knižnica

Knižnica

Knižnica Vysokej školy manažmentu (VŠM) poskytuje odborné informačné zdroje ako doplnok ku študijnej literatúre pre všetky programy ponúkané Vysokou školou manažmentu, City University of Seattle. [Štatút knižnice].

Knižničný fond sa neustále aktualizuje tak, aby spĺňal súčasné požiadavky na odbornú literatúru ako dôležitú podmienku nielen pre zvládnutie štúdia, ale aj písanie seminárnych prác a kvalifikačných prác všetkých stupňov. S rovnakým úsilím sa snažíme získavať aktuálne zdroje pre potreby výskumu.

Knižničné zdroje sú prevažne v anglickom jazyku. Za posledné roky sa vybudovala významná časť zbierky v slovenskom a českom jazyku. Celkovo je v oboch sídlach knižnice viac ako 24 tisíc titulov. Sledovanie aktuálneho diania nielen vo svete biznisu umožňuje viac ako 70 odborných periodík, ktoré knižnica odoberá.

Katalóg knižnice je prístupný online. Pozrite si návod na hľadanie v katalógu [pdf].

Hlavná knižnica má svoje sídlo v Trenčíne. V Bratislave je zriadená pobočka. Evidencia čitateľov a výpožičiek je spoločná; čitatelia si môžu vypožičiavať a vracať materiály v tom sídle, ktoré im lepšie vyhovuje.

V priestoroch knižnice je zabezpečený prístup na internet buď na knižničných počítačoch, alebo wifi pripojením.

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa učebníc nájdete v sekcii Študijné materiály.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.