Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Zameranie vedecko-výskumnej činnostiVysoká škola manažmentu bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. z. ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku k 1.12.1999. Nadväzuje na tradíciu poskytovania vysokoškolského štúdia so zameraním na odbory manažmentu, ktorú priniesla na Slovensko City University of Seattle v roku 1991.

Vysoká škola manažmentu sa zaraďuje medzi vysoké školy s kompletnou ponukou programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Až do r. 2004 bol jej jediným akreditovaným študijným programom bakalársky program "Podnikový manažment" v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. V roku 2005 bol akreditovaný ďalší študijný program "Znalostný manažment" na bakalárskom a magisterskom stupni a v roku 2010 sa zavŕšil rozvoj vysokej školy akreditáciou a zavedením doktorandského štúdia znalostného manažmentu.

V súčasnosti Vysoká škola manažmentu organizuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Zároveň Vysoká škola manažmentu, ako súčasť vysokoškolského systému v Slovenskej republike, realizuje v spolupráci so City University of Seattle bakalárske a magisterské štúdium podnikového manažmentu, dvojitý diplom s možnosťou získať akreditovaný BSBA diplom CityU of Seattle, a štúdium MBA (Master of Business Administration).

Výskum realizovaný na Vysokej škole manažmentu je jeden z dôkazov systematického úsilia školy o jej kvalitatívny rast. Je úzko prepojený s oblasťami vzdelávania, ktoré poskytuje, a prispieva k zvyšovaniu kvality študijných programov, do ktorých sa výsledky výskumu premietajú. Výskum pokrýva ekonómiu od jej teoretických základov až po špecifické problémy podnikového manažmentu, vrátane podnikového znalostného manažmentu, ako aj ďalšie podporné disciplíny (matematika, informatika, psychológia, atď.).

Orientuje sa najmä na nasledujúce tematické celky:

 • Podnikový manažment a jeho špecifická
 • Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového a znalostného manažmentu, manažment inovácií, manažment kvality
 • Rozvoj malých a stredných podnikov, rodinných firiem, start-upov v SR a v podmienkach VUCA sveta
 • Internacionalizácia slovenských firiem a rast ich konkurenčnej schopnosti na medzinárodných trhoch
 • Medzinárodná ekonomika, manažment TNK, medzinárodné parterstvá, aliancie, fúzie a akvizície
 • Digitalizácia ekonomiky a jej vplyv na firmy, nové formy marketingu
 • Manažment ľudských zdrojov a jeho nové podoby v digitálnom svete, leadership a jeho nové formy
 • Kreatívny priemysel, manažment neziskových organizácií, CSR, green manažment
 • Zvyšovanie kvality súkromného vysokoškolského vzdelávania v SR
 • Skvalitňovanie prípravy budúcich manažérov prehlbovaním obsahu vyučovaných predmetov, využívaním moderných vzdelávacích metód, informačných a komunikačných technológií
 • Online vzdelávanie v oblasti podnikového manažmentu
 • Prechod od informačnej ku znalostnej spoločnosti.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.