Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita zamestnancov


Mobilitu zamestnancov môžu absolvovať zamestnanci na akejkoľvek pozícii v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo pozvaní zamestnanci z prostredia mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom musí aktivita v rámci mobility súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.


Zamestnanci môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

- obdobie výučby v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie výučby v zahraničí umožňuje všetkým pedagogickým pracovníkom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnancom podnikov vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí.


obdobie odbornej prípravy v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, v podniku alebo na inom relevantnom pracovisku. Obdobie odbornej prípravy v zahraničí umožňuje všetkým zamestnancom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňovať sa na takej aktivite odbornej prípravy v zahraničí, ktorá je relevantná pre ich každodennú prácu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Môže mať formu podujatí odbornej prípravy (okrem konferencií) alebo pozorovania pri práci a období náčuvov.


Počas obdobia mobility zamestnancov v zahraničí možno kombinovať aktivity výučby a odbornej prípravy. Každé obdobie výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí sa môže uskutočňovať ako zmiešaná mobilita.

Výzva Erasmus+ KA131 2022 Mobilita zamestnancov

Mobility zamestnancov_výzva KA 131_2022 - organizačné informácie, financovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.