Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita zamestnancov


Mobilitu zamestnancov môžu absolvovať zamestnanci na akejkoľvek pozícii v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo pozvaní zamestnanci z prostredia mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom musí aktivita v rámci mobility súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.


Zamestnanci môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

- obdobie výučby v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie výučby v zahraničí umožňuje všetkým pedagogickým pracovníkom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnancom podnikov vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí.


obdobie odbornej prípravy v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, v podniku alebo na inom relevantnom pracovisku. Obdobie odbornej prípravy v zahraničí umožňuje všetkým zamestnancom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňovať sa na takej aktivite odbornej prípravy v zahraničí, ktorá je relevantná pre ich každodennú prácu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Môže mať formu podujatí odbornej prípravy (okrem konferencií) alebo pozorovania pri práci a období náčuvov.


Počas obdobia mobility zamestnancov v zahraničí možno kombinovať aktivity výučby a odbornej prípravy. Každé obdobie výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí sa môže uskutočňovať ako zmiešaná mobilita.

Výzva Erasmus+ KA131 2022 Mobilita zamestnancov

Mobility zamestnancov_výzva KA 131_2022 - organizačné informácie, financovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.