Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Erasmus+ / ERASMUS KA131

Mobilita zamestnancov


Mobilitu zamestnancov môžu absolvovať zamestnanci na akejkoľvek pozícii v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo pozvaní zamestnanci z prostredia mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom musí aktivita v rámci mobility súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.

ERASMUS+ VÝUČBA (STA)

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách v programových krajinách.

ERASMUS+ VÝUČBA A ŠKOLENIE (tzv. KOMBINOVANÁ MOBILITA)

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom fyzicky vyučovať na zahraničných partnerských univerzitách a kombinovať svoj prednáškový pobyt s odbornou prípravou/školením. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich medziinštitucionálnych dohôd.

ERASMUS+ ŠKOLENIE  (STT)

Program ERASMUS+ umožňuje nepedagogickým zamestnancom  na zahraničných partnerských univerzitách v programových krajinách možnosť absolvovať školenie zamerané na ich profesionálny rozvoj, a to vo forme odbornej prípravy (okrem konferencií), školenia či "job shadowing" (získavania skúseností pozorovaním práce zodpovedného pracovníka) na vysokej škole, ktorá má pridelenú Erasmus Chartu pre VŠ vzdelávanie (ECHE). Medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou nie je podmienkou existencia interinštitucionálnej zmluvy.

 

Výzva Erasmus+ KA131 2023 Mobilita zamestnancov - podmienky, výberové kritériá

Mobility zamestnancov_výzva KA 131_2023 - organizačné informácie, financovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.