Knižnica / Knižnica

Knižničné zdroje

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa učebníc nájdete v sekcii Študijné materiály.

Interné zdroje

Všetky druhy informačných zdrojov v knižnici sa dajú prehľadávať cez online katalóg

Katalóg je rozdelený do viacerých databáz ktoré môžete aj samostatne prehľadávať: / návod na použitie /

Ak si nájdete publikáciu v online katalógu a budete ju hľadať v knižnici, potrebujete vedieť jej lokálnu signatúru - poznačte si tento údaj. Je to vlastne tématický okruh zakódovaný v čísle na nálepke na chrbte knihy. Používame Deweyho desatinné triedenie, ktoré pozostáva z 3 až 6 čislic, oddelených po trojiciach bodkou (príklad : 943.086 HARR).
Signatúra je jedinečná pre každý exemplár v zbierke. Podľa nej je zbierka zoradená vzostupne, takže vybraný titul rýchlo nájdete.

Knihu, ktorá je podľa záznamu v katalógu požičaná, si čitatelia môžu rezervovať po prihlásení na svoj knižničný účet priamo z online katalógu. (Pozrite si návod).


Externé zdroje
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.