Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Knižnica / Knižnica

Pravidlá a poplatky

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa učebníc nájdete v sekcii Študijné materiály.

Dokumenty:
Bežné výpožičky

Všetci platne registrovaní študenti sa automaticky stávajú čitateľmi knižnice so všetkými právami.
Právo bezplatne používať služby knižnice je viazané na registráciu na daný trimester, resp. budúcu registráciu (t.j. uhradenie celoročného školného, ktoré oprávňuje študentov na používanie služieb knižnice aj cez medzi-trimestrálne a letné prázdniny).
Pri vypožičiavaní predložte svoj preukaz ISIC.
Všetky knižničné materiály, ku ktorým je otvorený prístup sa dajú vypožičiavať mimo knižnice. Týka sa to aj CD, DVD a časopisov.

        Obmedzenia :

  • najnovšie číslo časopisu sa nemôže požičať
  • maximálny počet výpožičiek je 5 kníh + 5 časopisov
  • materiály z referenčnej sekcie je možné študovať iba v priestoroch knižnice, ale je možné v súlade s autorskými právami kopírovať alebo skenovať potrebné informácie.

        Výpožičné doby :

  • časopisy 4 dni
  • ostatné  21 dní

Knižnica predlžuje výpožičnú dobu o rovnaký počet dní ako je štandardná výpožičná doba daného materiálu. O predĺženie výpožičnej doby treba požiadať najneskôr v deň jej uplynutia telefonicky, mailom alebo osobne.
Výpožičnú dobu nemožno predĺžiť v takom prípade, keď je na titul vystavená rezervácia iným záujemcom.
Pokuty za oneskorené vrátenie sa začínajú napočítavať od druhého dňa. Za každý deň a kus sa počíta 0,05€.
Knižnica používa na komunikáciu ohľadne výpožičiek a upomienok predovšetkým email na školskú emailovú adresu študenta. Ak študent nereaguje na emailovú upomienku, posiela sa upomienka poštou. V takom prípade sa náklady na poštovné pripočítajú k pokute za oneskorené vrátenie.

Referenčné materiály

Materiály z referenčnej sekcie nesmú opustiť knižnicu a možno ich študovať iba prezenčne.
Sem patria slovníky, encyklopédie, štatistické ročenky a pod. Referenčná sekcia je jasne označená a vstup do nej je otvorený.

Z referenčných zdrojov je tiež možné kopírovať alebo skenovať potrebné informácie a to v súlade s autorskými právami .

Materiály v špeciálnom režime

Sú to materiály z bežného fondu knižnice, alebo súkromné materiály, ktoré môže učiteľ rezervovať pre svojich študentov. Dôvod na rezervovanie materiálov z fondu knižnice je ten, že potrebný materiál je iba v 1-2 kópiach,  čo je nedostačujúce pre potreby skupiny študentov daného kurzu. Preto sa to rieši vyčlenením titulu a ten je potom k dispozícii na prezenčné štúdium v knižnici, prípadné kopírovanie alebo skenovanie v súlade s autorskými právami.
Takým spôsobom sa zaistí rovnaký prístup všetkým študentom.

Výpožičky ku štátniciam

Tie učebnice, ktoré si študenti počas štúdia vypožičiavali za poplatok zo skladu učebníc a po skončení trimestra ich museli vrátiť, poskytuje knižnica na týždňovú výpožičku pre prípravu na štátnice.
Učebnice, ktoré si študenti kupovali a knihy zaradené v balíku e-kníh, knižnica neposkytuje.

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.