Uchádzači / Jazyková akadémia

TOEFL Exam Preparation

KURZ PRÍPRAVY NA TEST TOEFL

Test angličtiny ako cudzieho jazyka (The Test of English as a Foreign Language, TOEFL) je štandardizovaný a celosvetovo uznávaný test anglického jazyka vykonávaný americkou inštitúciou ETS (Educational Testing Service). Tento test sa používa na ohodnotenie jazykovej úrovne študentov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Je to tzv. multiple-choice test (za každou otázkou nasleduje niekoľko možností odpovede, z ktorých iba jedna je správna). Test neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii a v iných anglicky hovoriacich krajinách ako v USA.
Vysoká škola manažmentu aktuálne ponúka 1 druh TOEFL testu:
- inštitucionálny PAPER BASED TEST, ktorý slúži výhradne pre účely prijatia na štúdium v angličtine na VŠM. Hlásite sa prostredníctvom našej prihlášky na štúdium mesiac vopred.

 


Pozor, účastníci kurzu nie sú automaticky prihlásení na test.

  • písomná skúška a formát iBT
  • dôraz na všetky zručnosti
  • precvičenie reálneho testu
  • skúsení lektori
  • individuálny prístup

Úroveň

  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

Dĺžka trvania

40 hodín, 10 týždňov

Študijné materiály

Preparation for the (iBT) TOEFL Exam

Časová frekvencia

17:00-18:50
2x týždenne

Cieľová skupina

16+

 

Cena

175,-

 

ONLINE PRIHLÁŠKA: Bratislava

ROZVRH:

ZAČIATOK KURZOV v BRATISLAVE 5.10.2020

Termíny trimestrov na akademický rok 2020 / 2021:

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v polo-intenzívnych a intenzívnych blokoch v Bratislave. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

eseň : 5.10. 2020 - 13.12.2020

zima :  11.1.2021 - 18.3.2021
jar     : 6.4. 2021 - 14.6.2021

POPLATKY:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

KONTAKT:

Mgr. Ela Csibová, , 02/ 6820 4525

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.