Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Online centrum / Online centrum

Online centrum

 

MOODLE

Vstupná stránka Moodle; Manuál Moodle

Používa sa v programoch: Bc., Mgr.

E-learning Management System / výukový portál pre VŠM predmety (v slovenčine). Moodle predmety sa sprístupňujú 2 dni pred začiatkom trimestra, pokiaľ nie je určené inak.

 

BRIGHTSPACE

Vstupná stránka Brightspace; Manuál Brightspace

Používa sa v programoch: BSBA, MBA

E-learning Management System / výukový portál pre VŠM-CityU predmety (v angličtine). Brightspace predmety sa sprístupňujú 5 dní pred začiatkom trimestra.

 

ESO

Vstupná stránka ESO; Manuál ESO

Používa sa v programoch: Bc., Mgr., BSBA, MBA

Elektronické študijné oddelenie (ESO) obsahuje informácie pre študentov ohľadom programových plánov, aktuálnych predmetov, registrácií, známok a pod..

 

UPLOADER

Vstupná stránka Uploader; Manuál Uploader

Používa sa v programoch: Bc., Mgr., BSBA, MBA

Pokiaľ vyučujúci neurčí inak, všetky písomné práce študentov sa cez systém Uploader ukladajú do archívu a odosielajú na kontrolu plagiátorstva, kde sú porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, kníh a časopisov, ako aj archívom prác odoslaných v minulých rokoch. Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky.  Každý študent nesie zodpovednosť za dokument, ktorý cez Uploader odosiela.

 

PORTÁL CityU

Vstupná stránka CityU portálu

Používa sa v programoch: BSBA, MBA

Globálny informačný portál pre študentov City University of Seattle (USA).

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.