Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Online centrum / Online centrum

Online centrum

 

MOODLE

Vstupná stránka Moodle; Manuál Moodle

Používa sa v programoch: Bc., Mgr.

E-learning Management System / výukový portál pre VŠM predmety (v slovenčine). Moodle predmety sa sprístupňujú 2 dni pred začiatkom trimestra, pokiaľ nie je určené inak.

 

BRIGHTSPACE

Vstupná stránka Brightspace; Manuál Brightspace

Používa sa v programoch: BSBA, MBA

E-learning Management System / výukový portál pre VŠM-CityU predmety (v angličtine). Brightspace predmety sa sprístupňujú 5 dní pred začiatkom trimestra.

 

ESO

Vstupná stránka ESO; Manuál ESO

Používa sa v programoch: Bc., Mgr., BSBA, MBA

Elektronické študijné oddelenie (ESO) obsahuje informácie pre študentov ohľadom programových plánov, aktuálnych predmetov, registrácií, známok a pod..

 

UPLOADER

Vstupná stránka Uploader; Manuál Uploader

Používa sa v programoch: Bc., Mgr., BSBA, MBA

Pokiaľ vyučujúci neurčí inak, všetky písomné práce študentov sa cez systém Uploader ukladajú do archívu a odosielajú na kontrolu plagiátorstva, kde sú porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, kníh a časopisov, ako aj archívom prác odoslaných v minulých rokoch. Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky.  Každý študent nesie zodpovednosť za dokument, ktorý cez Uploader odosiela.

 

PORTÁL CityU

Vstupná stránka CityU portálu

Používa sa v programoch: BSBA, MBA

Globálny informačný portál pre študentov City University of Seattle (USA).

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.