Veda a výskum / Grantové projekty

Grantové projekty

V roku 2016 sa učitelia VŠM podielali na nasledovných projektoch:

Domáce výskumné projekty

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová, Mária Tajtáková, Jana Hrdličková
Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné výskumné projekty

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),

Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett

Doba riešenia: 2011 – 2017

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001.2015

Inštitúcia, kde je riešený: MTF STU, spoluriešiteľ VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. zástupca riešiteľa: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: prof. Ing Edita Hekelová, PhD.

Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné grantové projekty podané v roku 2016 – Visegrad Fund

Téma: De-internationalisation of firms from Visegrad countries: symptoms, motives and consequences for competitiveness

Koordinátor: Piotr Trapczynski, Poznań University of Economics and Business, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu, SK
Corvinus University, Budapest, HU
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo, CZ
Swinburne University of Technology, Australia
Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrej Piovarči, PhD., PhDr. Erik Kubička, PhD., Ing. Zuzana Melicheríková, PhD.
 

Téma: Visegrad Industrial and Service Core: Current Development and Future Prospects

Koordinátor: Mariusz-Jan Radlo, Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu, SK
Hungarian Academy of Sciences, HU
Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.