Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Veda a výskum

Projekty do roku 2015

V roku 2016 sa učitelia VŠM podielali na nasledovných projektoch:

Domáce výskumné projekty

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0647/15 Konkurenčné stratégie slovenských firiem na zahraničných trhoch: teórie, analýzy a spôsoby, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Meno hlavného riešiteľa: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Andrej Piovarči, Denisa Hackett, Martin Miller, Erik Kubička, Zuzana Melicheríková, Heda Hansenová, Mária Tajtáková, Jana Hrdličková
Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné výskumné projekty

Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),

Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett

Doba riešenia: 2011 – 2017

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM

Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001.2015

Inštitúcia, kde je riešený: MTF STU, spoluriešiteľ VŠM
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Miroslav Rusko, PhD. zástupca riešiteľa: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Ďalší riešitelia z VŠM: prof. Ing Edita Hekelová, PhD.

Doba riešenia: 2015 -2017

Medzinárodné grantové projekty podané v roku 2016 – Visegrad Fund

Téma: De-internationalisation of firms from Visegrad countries: symptoms, motives and consequences for competitiveness

Koordinátor: Piotr Trapczynski, Poznań University of Economics and Business, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu, SK
Corvinus University, Budapest, HU
Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo, CZ
Swinburne University of Technology, Australia
Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrej Piovarči, PhD., PhDr. Erik Kubička, PhD., Ing. Zuzana Melicheríková, PhD.
 

Téma: Visegrad Industrial and Service Core: Current Development and Future Prospects

Koordinátor: Mariusz-Jan Radlo, Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, PL
Spolupracujúce inštitúcie:
Vysoká škola manažmentu, SK
Hungarian Academy of Sciences, HU
Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

Projekty riešené na VŠM:

Projekty riešené na VŠM 2014
Projekty riešené na VŠM 2013
Projekty riešené na VŠM 2012
Projekty riešené na VŠM 2011
Projekty riešené na VŠM 2010

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.