Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

ERASMUS KA107

Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, akcia KA 107

Okrem projektu Erasmus+ Akcia KA103 - Mobility medzi krajinami programu, Vysoká škola manažmentu získala grant na obdobie 2020-2023 pre projekt Erasmus Akcia KA 107, mobility mimo krajín EÚ.

Projekt Erasmus+ Akcia KA107- Mobility medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, medzinárodné nazývaný International Credit Mobility (ICM) - "Mobility mimo EÚ" od roku 2015 umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t. j. krajinami mimo EÚ.

Na rozdiel od „bežného“ Erasmus+ KA103, financie podliehajú prioritám vonkajšej politiky EÚ (sú limitované), uplatňuje sa tu súťaž medzi žiadateľmi, VŠ z krajín programu riadia odchádzajúce aj prichádzajúce mobility.

Partnerské krajiny sú rozdelené do 14 regiónov. Zoznam regiónov a krajín nájdete tu.

Zmluva o grante 2020-1-SK01-KA107-077879 

 

BRATISLAVA:
Erasmus Koordinátor, Mgr. Ela Csibová


Tel.: +421 2 6820 4525
Email: ecsibova@vsm.sk

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.