ERASMUS KA107

Projekt Erasmus+ Akcia KA107- Mobility medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, medzinárodné nazývaný International Credit Mobility (ICM) - "Mobility mimo EÚ" od roku 2015 umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t. j. krajinami mimo EÚ.

Na rozdiel od „bežného“ Erasmus+ KA103, financie podliehajú prioritám vonkajšej politiky EÚ (sú limitované), uplatňuje sa tu súťaž medzi žiadateľmi, VŠ z krajín programu riadia odchádzajúce aj prichádzajúce mobility.

Partnerské krajiny sú rozdelené do 14 regiónov. Zoznam regiónov a krajín nájdete tu.

BRATISLAVA:
Erasmus Koordinátor, Mgr. Ela Csibová


Tel.: +421 2 6820 4525
Email: ecsibova@vsm.sk

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.