Kontakty / Bratislava

Bratislava

Údaje pre styk s úradmi a zmluvnými stranami 
Vysoká škola manažmentu  
Bezručova 64  
911 01 Trenčín  
IČO: 36 120 901  
DIČ: 2021 594 707  
nie je platcom DPH  
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Z.z.  
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne  
   

Korešpondenčná adresa:
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Email, telefón a fax:
Všeobecné informácie:
Tel: 00421 (0) 2 682 04 501- sekretariát

Tel: 00421 (0) 2 682 04 510 - knižnica

Tel: 00421 (0) 2 682 04 541 - učitelia

Fax: 00421 (0) 2 638 10 611

Spojenie mestskou hromadnou dopravou:
autobus č. 93 - smer z Hl. stanice*
autobus č. 94 - smer z Vazovovej ul.*
* vystúpiť na zastávke s názvom "Vysoká škola manažmentu" na Panónskej ceste

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka Vysokej školy manažmentu
ehekelova@vsm.sk
Denisa Hackett, PhD., MBA
prorektorka pre pedagogické záležitosti
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
prorektor pre vedu a výskum

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA
predseda Správnej rady
Mgr. Branislav Zlocha
oddelenie marketingu a rozvoja
Mgr. Elena Csibová
koordinátor prevádzky školy / Erasmus koordinátor
      
Sekretariát
Jonka Ganeva

Študijné oddelenie  - až do zlepšenia epidemiologickej situácie kontaktujte svoju študijnú poradkyňu výhradne prostredníctvom e-mailu

Úradné hodiny pre telefonický kontakt: Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 15.00; Piatok: 9.00 – 12.00 

Ing. Antónia Valašíková
vedúca študijného oddelenia
0903228600 
Ing. Andrea Sládečková
študijná poradkyňa pre MBA a PhD. študentov a  končiacich Bc. a Mgr. študentov
0903228378 
Mgr. Linda Blažová
študijná poradkyňa pre Bc. program
0911228895 
Mgr. Alena Vranovská
študijná poradkyňa pre BSBA a Mgr. programy a rigorózne konanie (PhDr.)
0911228168 
   

Knižnica:
Bc. Albert Ivančík
vedenie pobočky, fond periodík, evidencia publikačnej činnosti, online zdroje
Ľudmila Kuštárová                                                
výpožičné služby, evidencia záverečných prác, výročné správy

Oddelenie Informačných technológii: 
Marek Karais, MSTM
 
 mkarais@vsm.sk
Martin Bokor, MBA
správca výpočtovej techniky 
 mbokor@vsm.sk
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.