Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Kontakty / Kontakty

Kontakty


Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

IČO: 36 120 901  
DIČ: 2021 594 707  
nie je platcom DPH  
zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu/Name of the account: Vysoká škola manažmentu
Číslo účtu/Account number: SK 85 7500 0000 0002 0286 1503
Mena: Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol: rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student’s number
Povinný údaj: popis vkladu

Pri platbách zo zahraničia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code: SK 85 7500 0000 0002 0286 1503N

Email, telefón a fax:
Všeobecné informácie:
Tel: 00421 (0) 2 682 04 501- sekretariát

Tel: 00421 (0) 2 682 04 510 - knižnica

Fax: 00421 (0) 2 638 10 611

Spojenie mestskou hromadnou dopravou:
autobus č. 93 - smer z Hl. stanice*
autobus č. 94 - smer z Vazovovej ul.*
* vystúpiť na zastávke s názvom "Ševčenkova" na Panónskej ceste

Bezbariérový prístup

Škola poskytuje  študentom 

  • Bezbariérový prístup 
  • Bezbariérové sedenie
  • Bezbariérovú toaletu

 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
rektorka Vysokej školy manažmentu
Denisa Hackett, PhD., MBA
poverená prorektorka pre pedagogické záležitosti
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
poverený prorektor pre vedu a výskum a medzinárodnú spoluprácu

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA
predseda Správnej rady
Mgr. Elena Csibová
koordinátor prevádzky školy / Erasmus koordinátor
      
Sekretariát
Jonka Ganeva

Študijné oddelenie:

Úradné hodiny pre telefonický kontakt: Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 15.00; Piatok: 9.00 – 12.00 

Ing. Antónia Valašíková
vedúca študijného oddelenia
0903228600 
Ing. Andrea Sládečková
študijná poradkyňa pre BSBA, MBA študentov a  končiacich Bc. a Mgr. študentov
0903228378 
Mgr. Linda Blažová
študijná poradkyňa pre Bc. a Mgr. študentov
0911228895 

Akademická knižnica:
Bc. Albert Ivančík
vedenie pobočky, fond periodík, evidencia publikačnej činnosti, online zdroje
Ľudmila Kuštárová
výpožičné služby, evidencia záverečných prác, výročné správy

Oddelenie Informačných technológii a PR: 
Marek Karais, MSTM
správca web stránky a PR
 
Martin Bokor, MBA
správca výpočtovej techniky 
 mbokor@vsm.sk
Mgr. Peter Fraňa
správca online centra
pfrana@vsm.sk
               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.