Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Študijné oddelenie

Záverečné práce

*** Odovzdáva sa len elektronická verzia záverečnej práce do ESA *** 

 

BAKALÁRSKA PRÁCA: Pravidlá písania bakalárskej práce

DIPLOMOVÁ PRÁCA: Pravidlá písania diplomovej práce

 

UŽITOČNÉ MATERIÁLY:

  1. Metodológia určovania rozsahu výberového súboru

  2. DOTAZNÍKOVÉ PRIESKUMY A ANALÝZY ZÍSKANÝCH DÁT

  3. Úvod do výskumu trhu

  4. Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu (alebo ako zjesť slona)

 

VZORY A ŠABLÓNY ZP:

 * VZOR - Záverečný bakalársky projekt

 * VZOR - Diplomový projekt 

 * VZOR ZADANIA V SJ

 * VZOR ZADANIA V AJ

 * VZOR - DIPLOMOVÁ/ BAKALÁRSKA PRÁCA -> doc

 * VZOR - DIPLOMOVÁ/ BAKALÁRSKA PRÁCA -> pdf

 * Prelimináriá / Preliminaries (Predné časti záverečnej práce)

 * Citácie 


 VZORY ŠTÁTNICOVÝCH DOKUMENTOV:  DIPLOMVYSVEDČENIE, DODATOK K DIPLOMU

 Komisia na štátnych skúškach 

 

 

 

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.