Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Veda a výskum / Publikačná činnosť

Podklady na evidenciu

Podklady potrebné pre zaevidovanie publikácií a ohlasov

 1. Evidencia publikácií (kniha, skriptá, zborník, …)
  • Vyplniť a odoslať elektronický formulár "Monografia, zborník (ako celok)"
  • Odovzdať knižnici kópiu titulného listu dokumentu + kópiu rubu titulného listu alebo tiráže + kópiu obsahu, alebo poskytnúť knižnici publikáciu na zhotovenie týchto kópií
 2. Evidencia článkov z časopisov, príspevkov zo zborníkov, alebo kapitol z knihy
  • Vyplniť a odoslať elektronický formulár "Článok v periodiku, zborníku, kapitola z knihy (rozpis )"
  • Odovzdať knižnici kópiu titulného listu časopisu/zborníka/knihy + kópiu rubu titulného listu + kópiu obsahu + kópiu článku/kapitoly, alebo poskytnúť knižnici dokument na zhotovenie týchto kópií
 3. Evidencia ohlasov (citácie, recenzie)
  • Citácie registrované v citačných indexoch ISI (Web of Knowledge, Scopus)
   • Vyplniť a odoslať elektronický formulár "Citácie, recenzie, ohlasy"
  • Citácie neregistrované v citačných indexoch ISI (Web of Science)
   • Vyplniť a odoslať elektronický formulár "Citácie, recenzie, ohlasy”
   • Odovzdať knižnici kópiu titulného listu dokumentu, v ktorom sa citácia nachádza + kópiu rubu titulného listu alebo tiráže + kópiu strany, na ktorej je citácia uvedená

Pozn. Vzdialený prístup na citačné databázy (Web of Knowledge, Scopus) je možné získať za ročný poplatok 3,00 € v CVTI SR. Registrácia je možná online.

Požiadavky na korektúry záznamov v databáze, konzultácie a odovzdávanie podkladov: Bc. Albert Ivančík, , tel:02/68204510 (knižnica VŠM Bratislava)

 

               
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY ÚRADNÁ VÝVESKA
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava Výberové konania
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje    
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby    
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty    
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA      
  Katalóg CityU     Mgr/MBA      
               
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.