Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Jazyková akadémia

Jazyková akadémia

Intenzívny denný program výučby anglického jazyka

Prečo angličtina na CityU/VŠM?

 • Maximálne 16 študentov v triede - individuálny prístup
 • Na každej hodine máte šancu rozprávať
 • Na vyšších úrovniach vás budú učiť aj rodení anglicky hovoriaci učitelia
 • Naučíte sa samostatne prezentovať svoj názor pred “publikom”
 • Viditeľný pokrok v znalostiach angličtiny po 10 týždňoch
 • Aktívna príprava na štúdium manažmentu v anglickom jazyku na Vysokej škole manažmentu
 • Kritické myslenie
 • Akademické písanie
 • Škola hrou
 • 20 hodín angličtiny každý týždeň v medzinárodnom prostredí
 • Príležitosť naučiť sa hovorovú a akademickú angličtinu cez kreatívne projekty a zadania

English for You (Angličtina pre teba)

Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní celého programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď.

 

TOEFL Exam Preparation

KURZ PRÍPRAVY NA TEST TOEFL

Test angličtiny ako cudzieho jazyka (The Test of English as a Foreign Language, TOEFL) je štandardizovaný a celosvetovo uznávaný test anglického jazyka vykonávaný americkou inštitúciou ETS (Educational Testing Service). Tento test sa používa na ohodnotenie jazykovej úrovne študentov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Je to tzv. multiple-choice test (za každou otázkou nasleduje niekoľko možností odpovede, z ktorých iba jedna je správna). Test neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii a v iných anglicky hovoriacich krajinách ako v USA.
City University of Seattle aktuálne ponúka 2 druhy TOEFL testu:
- inštitucionálny PAPER BASED TEST, ktorý slúži výhradne pre účely prijatia na štúdium na CityU. Hlásite sa prostredníctvom našej prihlášky na štúdium mesiac vopred.

 

 

English Intensively (Intenzívna angličtina)

Kurz je venovaný zaneprázdneným pracujúcim, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti intenzívnou formou každý pracovný deň vo večerných hodinách. Z hľadiska štruktúry je kurz rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň.

 

 

Pre firmy: kurzy na mieru

Firemná angličtina na klúč

Korporátne programy patria v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim aktivitám v rámci programov Jazykovej akadémie CityU.

Dávame priestor firmám navrhnúť vlastnú predstavu, frekvenciu i zameranie kurzu a následne dokážeme flexibilne reagovať na firemné požiadavky.

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.