Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Partnerské školy

Erasmus+ KA107: Mobility mimo EÚ

Na základe schválených projektov realizuje Vysoká škola manažmentu mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 Číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA107-077879 

Začiatok projektu: 01/08/2020

Koniec projektu: 31/07/2023

 

Ruská federácia: Peoples`Friedship University of Russia (RUDN), Moskva; FACTSHEET RUDN

Kazachstan: Al Farabi Kayakh National University, Almaty

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.