Partnerské školy

Erasmus+ KA107: Mobility mimo EÚ

Na základe schválených projektov realizuje Vysoká škola manažmentu mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 Číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA107-077879 

Začiatok projektu: 01/08/2020

Koniec projektu: 31/07/2023

 

Ruská federácia: Peoples`Friedship University of Russia (RUDN), Moskva; FACTSHEET RUDN

Kazachstan: Al Farabi Kayakh National University, Almaty

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.