Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Jazyková akadémia

English for You (Angličtina pre teba)

Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní celého programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď.

 

Všeobecná angličtina

 • zaujímavé témy
 • zábavné hodiny
 • skvelí lektori
 • malé skupiny
 • individuálny prístup
 • príjemná atmosféra
 • prezenčne, hybridne, online

Úroveň

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Dĺžka trvania

40 hodín, 10 týždňov

Študijné materiály

New Cutting Edge

 

 

Časová frekvencia

17:00-18:50 2x týždenne

 

Cieľová skupina

16+

 

 

 

Cena

Bratislava: 165,-

 

ONLINE PRIHLÁŠKA: Bratislava

 

ROZVRH

ZAČIATOK KURZOV v BRATISLAVE 2.10.2023

Termíny trimestrov na akademický rok 2023/2024:

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v polo-intenzívnych a intenzívnych blokoch v malých skupinkách Bratislave. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

jeseň : 2.10. 2023 -10.12.2023

zima :  8.1.2024 - 17.3.2024
jar     : 8.4. 2024 - 16.6.2024

JAZYKOVÉ ÚROVNE: každá z úrovní ma 2 stupne, A a B

Level 1 - Starter

Level 2 - Elementary

Level 3 - Pre-Intermediate

Level 4 - Intermediate

Level 5 - Upper-Intermediate

Level 6 - Advanced

POPLATKY:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

KONTAKT:

Mgr. Ela Csibová, , 02/ 6820 4525

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.