Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Akademická etika

Akademická etika

Princíp

Nečestnosť bráni štúdiu a znižuje hodnotu dosiahnutého vzdelania. Vysoká škola prostredníctvom hodnotenia a vydania diplomu potvrdzuje, že študent úspešne získal stanovené množstvo vedomostí a preto musíme akademickú nečestnosť vnímať ako čin, ktorý, okrem iného, narušuje práva iných študentov. Práva založené na poctivej príprave a následnom hodnotení vykonanej práce. Vysoká škola manažmentu uplatňuje princíp "nulovej tolerancie" voči záležitostiam porušujúcim akademickú etiku nakoľko väčšina foriem akademickej nečestnosti sa vo svojej podstate neodlišuje od klamstva či krádeže.

Dodržiavanie zásad akademickej etiky

Akademická etika je základom akademickej integrity a preto sa od študentov očakáva plnenie študijných povinností bez podvodov, klamstiev či  neschválenej spolupráce. Za dodržiavanie zásad akademickej etiky je v prvom rade zodpovedný pedagogický zbor Vysokej školy manažmentu, ktorý študentom v tomto procese pomáha tým, že vytvára a zároveň vyžaduje prostredie na akademickej úrovni, kde je každý študent považovaný za dospelého človeka, od ktorého sa očakáva správanie v súlade so zásadami zodpovednosti a čestného jednania.

Informácie
Dokumentácia týkajúca sa postupov, pravidiel ako aj akademická príručka pre písanie prác je dostupná na tejto stránke Pravidlá a postupy.
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.