Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Uchádzači / Jazyková akadémia

English Intensively (Intenzívna angličtina)

Kurz je venovaný zaneprázdneným pracujúcim, ktorí majú záujem zlepšiť svoje jazykové znalosti intenzívnou formou každý pracovný deň vo večerných hodinách. Z hľadiska štruktúry je kurz rozdelený na 6 jazykových úrovní s trvaním 10 týždňov pre každú úroveň. V priebehu kurzu sa budú týždenne striedať nasledovné predmety:

* gramatika

* čítanie a slovná zásoba

* písomná komunikácia

* verbálna komunikácia

Postup do vyššej úrovne je umožnený len študentom, ktorí ukončia všetky predmety úrovne so známkou 65% a vyššou.

 

Všeobecná angličtina:

 • zaujímavé témy
 • zábavné hodiny
 • skvelí lektori
 • malé skupiny
 • individuálny prístup
 • situácie z reálneho života
 • modelové dialógy

Úroveň

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Dĺžka trvania

80 hodín 10 týždňov

17:00-18:50
4x týždenne

Cieľová skupina

16+

 

Cena

299,-

Predmety

Študijné materiály

Časová frekvencia

1. Grammar

 • dôkladné vysvetlenie
 • praktické použitie
 • osvojenie si gramatiky
  rozprávaním a písaním

 

New Cutting Edge

 

 


1x týždenne

2. Writing

 • dôkladné vysvetlenie
 • praktické použitie
 • písanie listov, e-mailov,
  krátkych text
 
1x týždenne

3. Speaking & Listening

 • modelové dialógy
 • aktívne počúvanie
 • prezentačné zručnosti
 • diskusie v skupinách
 • situácie z reálneho života
 
2x týždenne
   

 

ONLINE PRIHLÁŠKA: Bratislava

ZAČIATOK KURZOV v BRATISLAVE  2.10.2023

Termíny trimestrov na akademický rok 2023 / 2024:    

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v  intenzívnych blokoch v malých skupinkách v Bratislave. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

jeseň : 2.10. 2023 -10.12.2023

zima :  8.1.2024 - 17.3.2024
jar     : 8.4. 2024 - 16.6.2024

 

JAZYKOVÉ ÚROVNE:

Level 1 - Starter

Level 2 - Elementary

Level 3 - Pre-Intermediate

Level 4 - Intermediate

Level 5 - Upper-Intermediate

Level 6 - Advanced

POPLATKY:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

KONTAKT:

Mgr. Ela Csibová, , 02/ 6820 4525

 

 

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.